ECO GREEN - AGROLEDINA

Što je Eco Green?

Eco Green tvrtke Agroledina je prirodni mineralni prah koji se dobiva iz minerala kalcita tribomehaničkom aktivacijom (TMA). Taj novi i zaštićeni proces (patentiran u Europskoj Uniji) spada u domenu nanotehnologije. Na temeljima otkrića i dostignuća nanoznanosti razvijaju se nove tehnološke grane koje donose nemjerljivu korist i koje svojim dinamičnim i harmoničnim, predvidljivim djelovanjem omogućuju čovjeku da dosegne rezultate koje nije bilo moguće ni zamisliti prije desetljeće ili dva.

Nanotehnološko umijeće počiva na mogućnosti usitnjavanja i mrvljenja materije i dobivanja najsitnijih čestica veličine otprilike jedan nanometar. Tvari koje mehaničkim putem dovedemo u nanometarsko stanje poprimaju neke posve nepredvidive fizičke i kemijske osobine, među kojima je povećana reaktivnost najzanimljivija.

Eco Green - proizvod tvrtke Agroledina

To je vjerojatno znao Tihomir Lelas, koji je uložio velik trud i primjernu lucidnost kada je konstruirao stroj koji omogućuje mehaničko drobljenje i usitnjavanje kalcita. Lelas je prve količine mikroniziranog praha dobio prije dvadesetak godina. On je vjerojatno prvi znanstvenik koji je nanotehnološkim postupkom dobio aktivan prah, koji se pokazao izuzetnim pripravkom za revitalizaciju biljaka.

Lelas je startao sa sedimentarnim kalcitom koji je nastao u pliocenu i pleistocenu, u nekadašnjem Panonskom moru (ili jezeru), dakle prije 10 milijuna godina. U samoborskom gorju leže goleme količine tog kalcita čija je vrijednost utoliko zanimljivija jer sadrži i određene količine nekih oligoelemenata.

Danas se mikronizirani prah Eco Greena proizvodi industrijski u velikim količinama i koristi u brojnim zemljama svijeta. Usitnjeni prah lako se otapa u vodi i ta se otopina onda fino raspršuje (u više navrata) na zelenu (lisnatu) biomasu biljaka, gdje se onda odvijajukompleksni biološki procesi koji kod biljaka povećavaju imunitet, otpornost na bolesti i štetnike, te na ekološke stresove. Najzanimljiviji utjecaj je povećanje prinosa i kvalitete plodova.

aktivacije kalcita

Uzorci tribomehaničke aktivacije kalcita. Slike prikazuju nakupine čestica kalcita nakon tribomehaničke aktivacije – TMA. Čestice su nepravilna oblika, a veličina im se kreće od 1 do 25 μm, s tim da je jedan postotak čestica u sferi nano dimenzija. U procesu TMA čestice se sudaraju i razbijaju, usitnjuju, te tako nastaju mikronske i nano čestice vrlo nepravilna oblika, što im znatno povećava aktivnu površinu.

Na vrh

Možemo li biljci vratiti njezinu vitalnost?

Oslabljenu, ili bolje rečeno gotovo izguljenu vitalost današnjeg proizvodnog, kulturnog bilja, nije lako ponovno vratiti i učiniti biljke otpornima na način na koji su to one bile od iskonskih vremena. Bilo je do danas mnogo pokušaja da se biljkama vrati vitalnost i otpornost, ali nikome do sada nije pošlo za rukom riješiti cijeli taj sklop problema. Isto tako, do danas nije ostvaren nijedan cjelovit održivi program proizvodnje zdrave hrane, na globalnoj razini. Mnogi postojeći ekološki pokreti, pojedinci i grupacije, pa čak i cijele institucije, nisu uspjeli doći do tog cilja iako na tome predano rade.

Zašto sve to navodimo u ovom radu o Eco Greenu? Zašto ovdje na razočaran način govorimo o ekologiji, o ekološkom stanju svijeta i o problemima Zemlje, našeg planeta? Jednostavno zato što je čovječanstvo bilo zainteresirano samo za usavršavanje metoda korištenja prirodnih resursa, a ne i za pronalaženje načina da se ti resursi zaštite i unaprijede. Pronalaskom Eco Greena, ta se ljudska zabluda donekle ispravila, jer je Eco Green proizvod koji svojim kompleksnim djelovanjem doista može riješiti sve probleme zdravog života i posebno zdrave biljne proizvodnje. Eco Green doista omogućuje na vrlo jednostavan i ekonomičan način, na globalnoj razini, proizvodnju zdrave hrane za potrebe svih zemalja svijeta. Povrh toga, Eco Green s lakoćom može regulirati poremećene ekološke vrijednosti na svim prostorima svijeta pokrivenim vegetacijom (voćnjaci, oranice, pašnjaci, šume i hortikulturno bilje) i lišiti Zemlju svih bojazni njezinog skorog izdahnuća. Zašto jedan takav proizvod nije do sada mogao zauzeti ono mjesto koje mu pripada po osobitosti i izuzetnosti njegova sveobuhvatnog i kompleksnog djelovanja? Činjenice koje smo iznijeli u gore napisanim redovima djelomičan su odgovor na to pitanje.

Na vrh

Kako Eco Green djeluje na biljku?

Eco Green tvrtke Agroledina nije u cijelosti ni hranidbeno ni zaštitno sredstvo. Eco Green djeluje preko lisnog aparata (i preko površine drugih organa) tako da se odmah nakon tretiranja biljke uključuje u izgradnju stanice, staničnih membrana, jezgre i drugih staničnih dijelova. U isto vrijeme, na pozitivan način, sudjeluje u svim fiziološkim procesima, počevši od fotosinteze i primarnog metabolizma pa do složenih metaboličkih i citoloških procesa koji se odvijaju u biljci, od klijanja do sazrijevanja ploda.

Kalcijev karbonat (CaCO3) prodiranjem kroz lisnu poru (stomatu) u međustaničje lista rastvara se na kalcijev oksid (CaO) i ugljični dioksid (CO2). Ugljični dioksid se odmah uključuje u proces fotosinteze. Uz pomoć sunčeva svjetla (koje se pretvara u energiju kemijskih veza), vode i ugljičnog dioksida nastaje šećer kao prvi organski spoj. Budući da intenzivnost procesa fotosinteze ovisi najviše o intenzitetu svjetlosti i koncentraciji CO2, Eco Greenom aktivno i znatno povećava i pospješuje proces fotosinteze. Osigurava biljci optimalne količine CO2 i tako znatno pridonosi harmonizaciji i obimnosti fotosinteze. Odmah potom uključuju se i druge komponente Eco Greena (u prvom redu kalcijev oksid), koje potpomažu i intenziviraju primarne i sekundarne procese metabolizma, a zatim i sve druge fiziološke procese u biljci.

postupak prodiranja mikronskih i nano čestica kalcita kroz stomatu lista - Agrolemdina j.d.o.o.

Na slici se vidi postupak prodiranja mikronskih i nano čestica kalcita kroz stomatu lista. Ta se čestica razlaže na kalcijev oksid i ugljični dioksid. Oba ta spoja odmah se uključuju u fiziološke procese lista, u prvom redu u proces fotosinteze, te primarnog i sekundarnog metabolizma. (Izvor: Eco Green, francuska studija, 2006.)

Na vrh

Djelovanje Eco Greena kao izrazito nanotehnološkog proizvoda

Kako Eco Green djeluje na biljku i na koji način utječe na biološke procese u njoj? Eco Green, već nakon prve primjene (radi se uvijek o folijarnom prskanju), vidljivo utječe na biljku jer ona, samo nekoliko dana nakon prskanja, mijenja svoj izgled. To se najprije zapaža po boji. Boja lišća poprima tamnu, intenzivno zelenu boju, a cijela biljka dobiva zdrav izled i, poetski rečeno, ostavlja dojam sretne biljke. Dakako, to je moguće vidjeti samo ako smo prije tretiranja ostavili, na istoj parceli, kontrolne biljke, koje nisu prskane Eco Greenom. Razlike između tretiranih i netretiranih biljaka bivaju sve veće i sve očitije, pogotovo nakon višekratnih prskanja – u propisanim vremenskim razmacima (tjedan dana za jednogodišnje biljke s kratkim vegetacijskim razdobljem, i dva ili više tjedana za višegodišnje biljke, voćke, masline i vinovu lozu). Dosadašnja istraživanja i proučavanja djelovanja Eco Greena na biljku nedvojbeno pokazuju da Eco Green izrazito intenzivira i harmonizira fiziološke procese u biljci, počevši od fotosinteze i primarnog metabolizma, ubrzano povećava broj kloroplasta i klorofilnih zrnaca u listu. Eco Green djeluje stimulativno i na procese sekundarnog metabolizma, na izgradnju i jačanje stanica, staničnih jezgri i membrana, te na regulaciju uključivanja kalcija u važne životne procese biljke.

Moramo ovdje reći da još nije dovoljno istražen i odgonetnut cjelokupni mehanizam djelovanja Eco Greena na život i proizvodnost biljke. Ta su istraživanja u tijeku, međutim, ono što danas pouzdano znamo vidljivo je u rezultatima brojnih pokusa i naročito u povećanim prinosima pojedinih kultura na velikim gospodarskim povšinama. Ti podaci pokazuju da Eco Green neizostavno povećava proizvodnju biljke od 10 do 30 posto u odnosu na istu kulturu, na istoj parceli, koja nije bila tretirana Eco Greenom.

Cijeli ovaj rad upravo smo zato posvetili iznošenju rezultata brojnih pokusa i isto tako velikog broja primjera iz praktične primjene Eco Greena na velikim gospodarskim površinama. Svugdje gdje je Eco Green primijenjen, reakcija biljke bila je čudesna, baš kao što su čudesna i nevjerojatna današnja nanotehnološka dostignuća. A još su čudesnija i nevjerojatnija predviđanja znanstvenika koji danas kreiraju nanoznanost i predano rade na novim nanotehnološkim proizvodima.

Na vrh

Zapažanja i impresije o promjenama na biljci nakon tretiranja Eco Greenom

Kad se prvi put susretnemo i vidimo kompleksne i sveobuhvatne promjene na biljci nakon tretiranja Eco Greenom u voćarstvu, povrtlarstvu i svima drugim kulturama, ostanemo uvijek toliko iznenađeni da gotovo i neupjevamo posve poverovati da je to moguće. Međutim, nakon upoznavanja osobina i fiziološkog djelovanja Eco Greena i poznavanja brojnih rezultata ostvarenih u tridesetak zemalja svijeta, nastupi vrijeme divljenja i oduševljenja. Upoznavanje i proučavanje učinakaEco Greena pokrenulo je i u nama lavinu misli. Prva pomisao bila je da Eco Green vraća biljci sva njezina (izgubljena) iskonska svojstva: vitalnost, imunitet i otpornost na nepovoljne (stresne) situacije. Osim toga, bilo je očito da Eco Green potiče u biljci intenzitet rasta i razvoja, živost i ljepotu boja, a također i intenzitet mirisa, posebice kod hortikulturnih biljaka u cvatu, te zdrav izgled i ugodan okus plodova voća i povrća. Gledali smo kako cvatnja ponovno širi blage, fine mirise, a plodovi koje prinosimo usnama, opet su prepoznatljivog okusa i mirisa, koje smo već pomalo zaboravili i koji pamte samo stariji naraštaji. Rana cvatnja i ranije zametanje plodova očitovalo se na svim tretiranim kulturama voća, povrća, cvijeća, žitarica, krmnih kultura, a jednako tako i kod šumskog bilja. Povrh toga, plodovi biljke ranije su dozrijevali, a prinosi su bili osjetno povećani. Kod voćaka urod je približno isti svake godine. Pratili smo u Dalmaciji učinke Eco Greena na proizvodnju maslina i maslinova ulja. Vidjeli smo, u desetak minulih godina, da tretirane masline daju svake godine obilan urod kvalitetnih i ukusnih maslina, od kojih se dobivaju najbolja maslinova ulja. Ali to je samo slučaj kad je maslina višekratno (najmanje pet puta) tretirana Eco Greenom.

Nabrojit ćemo samo neka od zapaženih svojstava Eco Greena.

 • povećava sadržaj suhe tvari u plodovima voća i povrća, što je od velike važnosti, jer takav plod je ukusniji, svježiji i tu svježinu čuva zamjetno dulje od plodova dobivenih od netretiranih biljaka.
 • Smatramo isto tako čudesnim rezultatom utjecaj Eco Greena na racionalno trošenje vode. Mehanizme transpiracije i evapotranspiracije, glutacije i svih drugih bioloških procesa u koje je uključena voda (koju dobavlja korijen ili je to voda iz vlažnog zraka), biljka daleko bolje racionalizira i svrsihodnije koristi već nakon prvog tretiranja Eco Greenom.
 • U područje čudesnih učinaka Eco Greena može se ubrojiti i njegova sposobnost da ujednačuje (kalibrira) plodove voća i povrća kao i drugih kultura i to po veličini, obliku i boji. U hortikulturi, to je svojstvo posebno izraženo. Pupoljci i cvjetovi ruža, na primjer, kao da su klonirani, iste su visine i oblika, iste boje i mirisa koji je intenzivniji od mirisa cvjetova netretiranih ruža, a nalaze se u istom stakleniku, lijeha do lijehe. To poželjno svojstvo ujednačavanja (homogenizacije) plodova, grozdova, gomolja, korijenja i cvjetova, pratili smo i zapazili kod svih kultura: paprike, mrkve, krumpira, jagoda, jabuka, banana, pistacije, maslina, grožđa, i drugog voća.
 • Eco Green, kao nanotehnološki produkt, temelji svoj utjecaj na život biljke posebnom gradnjom, odozgo prema dolje, slažući marljivo atom na atom i molekulu na molekulu. Tako je vjerojatno gradio i Stvoritelj svijeta, a tako gradi i priroda. Na taj je način stvoreno sve. Tako je sazdana čudesna biljka baobab, veličanstvena životinja slon, zadivljujuća riba kit ili ptica albatros. Tako je građena Babilonska kula, tako su nastale egipatske piramide. Tako je oblikovna svaka aminokiselina, svaki komarac ili žaba na listu lopoča.
Na vrh

Nanoznanost i nanotehnologija te važnost koju one danas imaju u agronomskoj primjeni

Nanotehnologija napreduje velikom brzinom i nevjerojatne stvari postaju realnost. Osvrnut ćemo se ukratko na početak i dosadašnji razvitak nanoznanosti i nanotehnologije.

Prvi spomen nanotehnologije i nanotehnoloških predviđanja dugujemo američkom znanstveniku Richardu Feynmanu, koji je u svom govoru 29. prosinca 1959., u Američkom društvu za fiziku, govorio o mogućnostima istraživanja u jednom novom području, posve neistraženom. To je područje fizike na kojem ništa još nije učinjeno, a toliko je toga što se može napraviti. On je već tada imao na umu da je atom polazna točka toga budućeg rada. Feynman se tada poslužio jednim primjerom koji je u tom trenutku zvučao nevjerojatnim. Rekao je: Zašto ne bismo imali Britansku enciklopediju napisanu na glavi jedne bumbače? Tada se ta njegova ideja činila nestvarnom, a danas znamo i svi vjerujemo da se to može uistinu ostvariti, zahvaljujući napretku u mikrotehnologiji. Feynman je već sebi dočarao svijet u kojem će se atomi koristiti, jedan po jedan, da bi se u knačnici dobile čvrste, koherentne strukture vrlo malih dimrnzija. Feynmanova predviđanja dobila su na vjerodostojnosti i postala su ostvarivima tek kad je usavršen mikroskop s efektom tunela (STM, Scanning Tuneling Microscop). Taj mikroskop izrađen je 1981. godine, a njime je moguće prelaziti po površini nekog vodiča ili poluvodiča, koristeći se efektom tunela, kako bismo odredili morfologiju i gustoću elektronskog stanja površine koju istražujemo. Nešto kasnije, pronađen je mikroskop na atomski pogon (AFM, Atomic Force Microscope), koji je sličan prvom (STM), a njime mjerimo snagu interakcije između točke na mikroskopu i površine koju istražujemo. Taj mikroskop, za razliku od onog prvog, omogućuje promatranje materijala koji nisu vodiči. Pomoću ta dva mikroskopa, uz pomoć litografije, moguće je danas gledati, manipulirati i stvarati nanostrukture.

Nanoznanost i nanotehnologija počele su se stvarno i učinkovitije razvijati tek prije dvadesetak godina. To otprilike koincidira s razdobljem u kojem je i Tihomir Lelas intenzivno istraživao mogućnosti mehaničkog usitnjavanja krutih tvari (prvenstveno zeolita, a potom i kalcita). Kao što to u znanosti uvijek biva, rezultati istraživanja načešće ovise o invenciji strojeva, naprava i instrumenata, koji omogućuju brži i sigurniji rad te napredak u istraživačkom procesu. Lelasu je bio potreban stroj koji će usitniti, mikronizirati i aktivirati minerale. krute tvari koje su bile u viziji njegova interesa. Dugim i mukotrpnim radom to mu je pošlo za rukom osamdesetih godina minulog stoljeća. Pronalaskom tribomehaničkog aktivatora i njegovim uvođenjem u procese proizvodnje mikroniziranog praha, ostvarila se Lelasova davna zamisao i ujedno su se otvorili novi putevi istraživakog rada u biologiji i svim područjima života.

Nanoznanost i nanotehnologija mogu se definirati kao skup znanja i postupaka s ciljem da se pronađu načini stvaranja sistema, mehanizama i struktura materije na razini nanometarskih dimenzija. To je moguće jedino uz pretpostavku da se pronađu načini učinkovitog manipuliranja atomima, grupama atoma i molekulama. U biologiji, utjecaj nanočestica vrlo je učinkovit, pa je potrebna sposobnost predviđanja i kontrola djelovanja budući da su te čestice toliko sitne da lako prodiru u tkivo i u stanicu i tu mogu vrlo kompleksno djelovati.

Ukratko rečeno, nanoznanost proučava i prati fenomene koji se javljaju kad se neka tvar usitni na veličinu atoma, molekole ili makromolekule, a tada se fizička i kemijska svojstva te materije mijenjaju. Te promjene znaju često biti radikalne, tako imamo primjere za zlato, aluminij i druge elemente ili tvari. Zlato, koje je u svom elementarnom stanju kruto, stabilno i koje je dobar provoditelj elektriciteta, u stanju nanočestica, radikalno mijenja svoja fizička i kemijska svojstva. U nanostanju, zlato mijenja boju (u crvenu ili zelenu), nije više u krutom stanju i postaje vrlo aktivna tvar, te se koristi kao katalizator u mnogim procesima nanotehnologije. Slično je i s aluminijem koji, kad ga siječemo i sjeckamo u vrpce i režemo u sitne dijelove, ne mijenja svoja fizička i kemijska svojstva. Tek kad ga usitnimo do nano dimenzija, aluminij se počinje ponašati drukčije; u nano obliku eksplodira i sagori.

Bilo je važno navesti ove primjere iz nanotehnoloških iskustava i saznanja, jer se i u slučaju kalcita (od kojeg je Tihomir Lelas, tribomehaničkom aktivacijom došao do proizvoda koji je nazvao Eco Green) događaju slične promjene. Kalcit je također stabilna, inertna stijena sve do onog trenutka kad se u aktivatoru usitni u prah čije su čestice mikronskih i nano dimenzija. Tada kalcit postaje aktivan i u doticaju s biljkom potiče i intezivira fiziološke procese u biljci. Na temelju mnogih pokusa i opažanja, provedenih u proteklih 5 godina, kalcit, u obliku mikronskog i nano praha, čudesnom energijom daje biljci vitalnost, snagu, povećava joj imunitet i čini je otpornom na sve negativne biotske i abiotske stresove.

Najvažnije je ovdje zabilježiti da današnji istraživači nanoznanost smatraju svemoćnom snagom koja tek dolazi; ona je na pragu, ali ona će dominirati svijetom. To se naročito odnosi na biološke efekte. Sasvim je sigurno da se uz pomoć procesa koji daje nanoznanost svi biološki procesi u biljci, životinji i čovjeku mogu regulirati i usmjeriti tako da se uklone svi negativni činitelji i uzročnici bolesti i umiranja. Isto tako očekuje se i naslućuje mogućnost da će nanotehnološke znanosti biti u stanju promijeniti cjelokupnu problematiku planeta Zemlje. Zasad se sa sigurnošću pretpostavlja da je u nanotehnologiji moguće izumiti i realizirati naprave koje će onda po naredbi čovjeka, osmisliti i stvarati druge naprave, mehanizme i strojeve i to lančanim putem i velikom brzinom, i u neograničenim količinama. Na taj način, smatra se, naonotehnologija može s uspjehom riješiti ekološke probleme našeg planeta. U tili čas napraviti zaštitni omotač oko Zemlje i zaštititi je od negativnih nebeskih silnica.

Danas praktički nemamo primjera koji na pozitivan način potvrđuju rečene mogućnosti nanotehnologije. Jedini primjer koji je čovjek ostvario i primijenio usitnjavanjem materije je cement. Međutim, moramo reći da je Eco Green zasigurno proizvod koji posve pripada u pudručje nanotehnoloških izuma i prizvoda. To će se bez dvojbe sve više potvrđivati i afirmirati na svjetskoj razini. Eco Green (čije su čestice na granici između mikro i nano dimenzija), može se obogatiti drugim mineralnim ili organskim dodacima (aktiviranim tribomehaničkom aktivacijom): kopriva, pirika i buhač, tako da ti dodaci pokreću procese u biljci, čiji bi rezultat trebao biti jačanje otpornosti na pojavu bolesti ili nametnika.

Na vrh

Što je fotosinteza i u kojoj mjeri eco Green utječe i regulira taj važan biološki proces?

Fotosinteza je općenito jedan od najvažnijih biokemijskih procesa. Fotosinteza je temelj na kojem počiva život na Zemlji. To je proces u kojem se uz pomoć sunčeve energije i vode, ugljični dioksid (CO2) iz zraka ugrađuje u organske spojeve. Pri tome dolazi do oslobađanja kisika (O2). Apsorbirana sunčeva energija transformira se u energiju kemijskih veza organskih spojeva.

Proces fotosinteze odvija se u kloroplastima u kojima se nalazi fotosintetski pigment i klorofil. Taj se proces sastoji od:

 • primarne reakcije ili reakcije na sunčevu svjetlu koje se odvijaju u tilakoidnim membranama kloroplasta. Tu se svjetlosna energija pretvara u kemijsku
 • sekundarne reakcije (Calvinov ciklus) odvijaju se u mraku, u stromi kloroplasta. Tu dolazi do redukcije CO2 i sinteze ugljikohidrata (sekundarni metabolizam).

Kloroplasti i klorofil

Proces asimilacije i fotosinteze u listu biljke

Proces asimilacije i fotosinteze u listu biljke.

Samo zeleni dijelovi biljke mogu provoditi fotosintezu. Najaktivnije fotosintetsko tkivo je mezofil lista. Tu se nalazi najviše klorofila (pigmenta) koji sudjeluje u fotosintezi.

Učinkovitost fotosinteze ovisi o:

 • opskrbljenosti vodom i mineralnim tvarima;
 • otvorenosti puči;
 • intenzitetu sunčeva svjetla;
 • koncentraciji CO2 i O2;
 • razvojnom stanju biljke;
 • strujanju zraka

Opskrba biljke ugljičnim dioksidom uvijek je problematična, jer se CO2 nalazi u zraku oko biljke, a fotosinteza se odvija u staničju lista. Da bi došlo do procesa fotosinteze, CO2 mora ući u list. Ulazak CO2 odvija se preko pora (otvora) na površini lista koje zovemo stomata. Otvaranjem i zatvaranjem stomata biljka regulira protok CO2 i vode (transpiracija).

Budući da finim prskanjem otopinom Eco Greena unosimo neposredno CO2 u list biljke, i to putem stomata u međustanične prostore biljke, tako biljku opskrbljujemo na najjednostavniji način optimalnim količinama ugljičnog dioksida, koji je biljci potreban, kao što smo vidjeli, za temeljne fiziološke procese, počevši od fotosinteze i primarnog metabolizma.

Stalna opskrbljenost biljke ugljičnim dioksidom (koji osigurava Eco Green, u optimalnim količinama, ako se prskanje odvija redovito u svim fenofazama rasta i razvitka biljke), omogućuje biljci pokretanje i intenzivno odvijanje fiziološih procesa, koji onda osiguravaju vitalnost i visoku proizvodnost biljnih kultura. Upravo se tu nalazi temeljno objašnjenje pozitivnog djelovanja Eco Greena na sve životne procese u biljci.

djelovanje Eco greena

Na slici su vidljive razlike u veličini nadzemnih (stabljika i list) i podzemnih (korijenov sustav) dijelova biljke, kod tretiranih (desno) i netretiranih (lijevo) biljaka soje. Tretirana biljka većeg je rasta, razvijenijih listova s izrazito zelenom bojom, a i korijenov sustav je razvijeniji.
(Snimljeno 3. lipnja 2007. na pokusnoj površini soje, na imanju Stjepana Kurečića u Gornjem Prnjarevcu. Snimio Željko Horvat).

Prvi učinak primjene Eco Greena vidljiv je na biljci već nakon nekoliko dana; biljka poprima tamno zelenu boju, a lišće postaje jedrije, zdravije, ljepšeg izgleda. Veličina i debljina lista, naročito mladih listova, vidljivo se povećavaju. Mikroskopski presjek lista pokazuje znatnu anatomsku promjenu na listu; povećan je broj kloroplasta, a posebno sadržaj klorofila, što onda daje biljci intenzivnije, tamnije zelenilo. Stanice su pravilnije građe, a stanične su jezge veće i izražajnije. Intenzifikacijom fizioloških procesa u listu nalazimo i povećan sadržaj polifenola i škrobnih rezervi. Sve te promjene mogu potpuno objasniti povećanu aktivnost biljke u vrijeme cvatnje, zametanja i rasta plodova, kao i raniju zriobu.

Budući da se, uz redovitu primjenu Eco Greena, svi životni procesi u biljci odvijaju u optimalnijim uvjetima (Eco Green opskrbljuje biljku u optimalnim količinama i s kalcijem, a također – djelomično – i važnim mikro elementima), biljka uspijeva skladno i dinamično izgraditi nadzemnu i podzemnu biomasu, što joj daje snagu i vitalnost, a to znači i otpornost na negativne biotske i abiotske stresove. To se naročito odnosi na otpornost kod pojave bolesti, nametnika i/ili štetnika.

Na slici su vidljive razlike između veličine i intenziteta zelene boje kod tretiranog (lijevo) i netretiranog (desno) lista iste starosti i u istom vinogradu. (Snimio 30. svibnja 2007. Željko Horvat na pokusnoj površini, u vinogradu Marijana Cvitkovića u Graberskom Brdu)

Ovdje ćemo podrobno prikazati primjenu i utjecaj Eco Greena na povećanje proizvodnosti biljnih kultura, ali isto tako i na poboljšanje svih organoleptičnih svojstava plodova tretiranih biljaka. Ono što se nikako ne može zanijekati, kad se radi o kompleksnosti utjecaja Eco Greena na formiranje biljnih plodova, svakako je neizostavno kvalitetno poboljšanje plodova i povećanje prinosa. Biljke tretirane Eco Greenom daju ujednačenije, ali i veće plodove čiji je oblik pravilan, a okus, boja i miris su izražajniji. Sasvim je sigurno da megagreen, vraćajući biljci iskonsku vitalnost, također vraća nekadašnje prepoznatljive i izražajne osobine plodova.

Na vrh

Kako Eco Green regulira transpiraciju i gutaciju?

Za život biljke neophodna je trajna opskrba vodom. Primarno, biljka se opskrbljuje vodom putem korijenova sustava. Međutim, biljka djelomično koristi vlažnost zraka te rosu i vlagu koja se nakuplja na listu. Biljka raspolaže mehanizmima pomoću kojih regulira nedostatke i viškove vode. Biljka je u stanju osloboditi se viška vode koja se nakupi u biljci u pojedinom vlažnom razdoblju godine, odnosno u područjima u kojima je povećana vlažnost tla i zraka. Višak vode biljke izlučuju transpiracijom i gutacijom.

Pod transpiracijom podrazumijevamo izlučivanje vode u obliku vodene pare. Izlučivanje se odvija kroz puči, lenticele ili kutikulu na površini lista biljke. Puči se otvaraju kada se povisi tlak u stanicama zapornicama, koje sadrže kloroplaste, što znači da su fotosintetski aktivne. Fotosintezom se, dakle, nagomilavaju šećeri i time se u stanicama povećava osmotski tlak, odnosno turgor, i tako je omogućeno otvaranje puči za vrijeme svjetlosti.

Za razliku od transpiracije, gutacija je proces izlučivanja vode u obliku kapljica, koje se uglavnom formiraju na rubovima listova. Voda se izlučuje kroz puči vodenice (hidatode) ili kroz žljezdaste dlake (trihomske hidatode). Kada je zrak prevlažan za transpiraciju i kada su uvjeti za primanje vode putem korijena optimalni, gutacija preuzima funkciju regulacije ravnoteže vodenog režima i neprekidan protok vode kroz biljku.

Budući da Eco Green značajno utječe na procese fotosinteze i stvaranje ugljikohidrata (šećera), on posredno pomaže regulaciju otvaranja i zatvaranja stroma (povećanom koncentracijom ugljičnog dioksida u staničnom tkivu) i tako učinkovito djeluje na regulaciju vlage u biljci. Samo tako možemo objasniti rezultate dobivene u dosadašnjim pokusima u kojima je zabilježena znakovita otpornost tretiranih biljaka na sušu, odnosno na nedostatak vode ili vlažnosti. Eco Green regulira otvaranje i zatvaranje puči na listu biljke jer biljku stalno opskrbljuje ugljičnim dioksidom koji, na taj način, sudjeluje u procesu ekonomiziranja potrošnje vode u produljenim sušnim razdobljima godine.

Gutacijske kapljice na izdancima pšenice u vlažnoj atmosferi (pod zvonom).

Na vrh

Koje promjene uzrokuje Eco Green u anatomiji i fiziologiji biljaka?

Eco Green je pripravak koji odmah poslije prskanja i nanošena na lisnu površinu počinje učikovito djelovati. Prvi učinak koji je vidljiv već nekoliko dana nakon tretiranja, pojava je tamno zelene boje u listovima. Na biljkama tretiranim Eco Greenomom razvijaju se, odmah zatim, veći listovi i zdravi i snažni izbojci, tako da se lako uočavaju razlike u izgledu tretirane i netretirane biljke.

Mikroskopskim snimkama i analizama ustanovljena je velika anatomska razlika u presjeku lista kod tretirane i netretirane biljke.

List vinove loze kod netretirane biljke

List vinove loze kod netretirane biljke (X40) - Mikroskopski presjek lista vinove loze koja nije bila tretirana Eco Greenomom (kontrolni uzorak). (Izvor: Eco Green, francuska studija, 2006.)

List vinove loze tretiran Eco Greenom

List vinove loze tretiran Eco Greenom (X40) - Mikroskopski presjek lista vinove loze tretirane Eco Greenom (Izvor: Eco Green, francuska studija, 2006.)

U tretiranom listu kloroplasti su veći i pravilnije oblikovani, što je posljedica intenzivnijih procesa fotosinteze. Kod tretiranih biljaka listovi su pravilnije oblikovani, veće su površine i debljine. U njihovoj strukturi nalazimo više bjelančevina što upućuje na veću metaboličku aktivnost. Tretirani listovi sadrže i znatno veći broj staničnih jezgri, pravilno oblikovnih, što također objašnjava intenzivniju sintezu sekundarnih metabolita.

Kod tretiranih biljaka također je ustanovljen i povećan broj polifenola u plodovima. Eco Green, naime, sudjeluje u procesima oblikovanja i dozrijevanja plodova. Također ima presudnu ulogu u poboljšanju veličine i izgleda ploda, njegova okusa i mirisa te u ujednačenoj veličini dozrelih plodova, što je naročito vidljivo kod svih sorata voća i povrća. Od posebne je važnosti utjecaj Eco Greena na hortikulturno bilje. Eco Green djeluje na ujednačeno oblikovanje cvijetova, njihov ujednačen oblik i izgled, te veličinu, boju i miris. Ta osobina Eco Greena osobito je cijenjena u proizvodnji ruža, pa je stoga Eco Green cijenjen i tražen u središnjoj Italiji, u intezivnoj stakleničkoj proizvodnji cvijeća.

S druge strane, u netretiranom listu pronađeno je više škroba nego u listovima kod tretiranih biljaka u kojima je, zauzvrat, uočena povećana prisutnost bjelančevina i aminokiselina.

Povećan broj pravilno oblikovanih staničnih jezgri, povećan sadržaj polifenola (kemijskih spojeva koji potiču i omogućavaju sekundarni metabolizam) mogu nam objasniti ranije sazrijevanje i kvalitetniji urod kod voća i povrća, te ranije pupanje i cvjetanje kod ukrasnog bilja, što je posebno vidljivo kod ruža. Zahvaljujući intenzivnijoj fotosintezi, povećava se i ubrzava migracija škroba i polifenola u plodovima, a to rezultira većim urodom i kvalitetnijim plodovima.

Sve ove navode potvrđuju naši dosadašnji pokusi u kojima su, bez izuzetaka, bila poboljšana sva organoleptička svojstva plodova.

Na vrh

Koja je uloga kalcija kao glavnog sastojka Eco Greena?

Kalcij utječe na očuvanje strukturalnog i funkcionalnog integriteta stanične membrane te učvršćuje i regulira stanične stijenke. Kalcij omogućuje povezivanje slobodnih iona. Nedostatak kalcija u tlu onemogućuje biljci optimalan razvitak i slabi njezinu otpornost na biotske i abiotske stresove. Zbog toga tretirane biljke, koje folijarnim putem dobivaju kalcij (u optimalnim količinama) mogu sebi osigurati pravilan i intezivan, brži razvitak. Kalcij unesen u biljku putem Eco Greena ujedno omogućuje biljci da lakše prebrodi sušu i druge stresne nepovoljnosti kao i napade bolesti.

Budući da Eco Green sadrži dovoljne količine kalcijeva karbonata (koji u listu oslobađa kalcijev oksid), biljka će stalno imati dovoljne količine kalcija koji joj je neophodan za optimalan rast i razvoj. Također će joj kalcij biti na raspolaganju za pravilno funkcioniranje staničnih procesa.

Kalcij je, kao što znamo, također uključen u mnoge strukturalne procese izgradnje staničnog tkiva i funkcionalne procese u biljci za vrijeme njezina rasta i razvoja. Zahvaljujući prisutnosti iona kalcija, stanične su membrane dobro formirane, što stanicu čini otpornijom i zaštićenijom. Biljka tako može zadržati više vode i hranidbenih tvari. Dakako da se time povećava vitalnost biljke, njezina otpornost i brži rast. Na mikroskopskim snimkama koje ovdje prikazujemo, vidljivo je da su stanice tretiranih biljaka povećane i pravilnijeg oblika, a to je posljedica kalcijeva utjecaja na protok vode i duljeg zadržavanja vode u staničnom tkivu.

Mikroskopski presjek lista

Mikroskopski presjek netretiranog lista (lijevo) i mikroskopski presjek tretiranog lista (desno)

Tretirani list ima bolji metabolizam i snažniju, značajniju aktivnost zbog povećanog broja kloroplasta (s vrlo tamnom bojom, na slici). Tamna boja kloroplasta upućuje na povećanu fiziološku aktivnost u biljci, naročito u pogledu metaboličih procesa i povećane tvorbe aminokiselina, pa je to razlog što je tu nađen veliki broj bjelančevina u staničnoj strukturi, što indicira na mnogo značajniju metaboličku aktivnost, u kojoj kalcij igra vrlo važnu ulogu.

Kalcij je također važan za odvijanje procesa metabolizma dušika, jer on ubrzava apsorpciju amonijaka. Budući da je dušik glavni elemenat u spojevima aminokiselina (koje čine jezgru bjelančevina), Eco Green omogućuje biljci vezanje dušičnih iona koji dolaze u obliku amonijevih iona iz tla. Kako biljka nije u stanju vezati atmosferski dušik, opskrba dušikom jedino je moguća iz tla kalcijevim sustavom. Uloga kalcija je tu neprocjenjiva, jer vezanje amonijevih iona omogućuje pokretanje procesa fotosinteze i sekundarnog metabolizma.

Kalcijeva uloga je vrlo važna i u regulaciji otvaranja i zatvaranja puči. Kroz puči se provodi izmjena atmosferskih plinova. Bez te izmjene, odnosno bez mogućnoti uzimanja i ispuštanja plinova, biljka ne bi mogla provoditi procese fotosinteze. Budući da se puči nalaze na površini lista, kalcij i ugljični dioksid sinenergetski upravljaju mehanizmom otvaranja i zatvaranja puči (stomata).

Eco Green, koji osigurava dovoljne količine kalcija u biljci, uspostavlja racionalan rad otvaranja i zatvaranja stomata, što znači da kalcij unesen Eco Greenom u list biljke sudjeluje u očuvanje vode u biljci. Biljka treba u tijeku dana različite količine vode, ovisno o klimatskim uvjetima. U sušnim danima i noću, kad je disanje smanjeno, utjecaj kalcija se intenzivira kako bi se puči zatvorile i tako sačuvale vlažnost u listu.

Na temelju istraživanja i provedenih pokusa, također možemo zaključiti da su biljke tretirane Eco Greenom znatno zelenije, vegetacijski ciklus im je produžen, a dozreli plodovi imaju intenzivniju boju. Sve te važne osobine treba zahvaliti antioksidacijskom potencijalu Eco Greena. Antioksidacijsko djelovanje Eco Greena vidljivo je i vrlo izraženo u svim dosadašnjim pokusima.

S druge pak strane, kod netretiranih biljaka dolazi do rane pojave žutila lišća koje postaje smeđe i postupno onda odumire. To znači da je kod tih biljaka ubrzana degeneracija stanica i staničnog tkiva, što uzrokuje pojavu ranog starenja, a starenje biljke uvjetovano je stvaranjem peroksida. Peroksid je spoj koji izaziva propadanje stanica i starenje vitalnih organa biljke. Naime, kalcij što ga Eco Green isporučuje biljci, sprečava stvaranje enzima peroksidoze koja katalizira stvaranje peroksida, a to znači one tvari koja, kao što je rečeno, ubrzava starenje, degradaciju i propadanje stanica.

Dakle, zahvaljujući antioksidativnom potencijalu Eco Greena, tretirane biljke ostat će dulje u fenofatama rasta i razvitka, a to znači u vitalnom stanju i zdravom obliku, i to zato što je starenje i propadanje stanica usporeno, a rast i razvoj biljaka produžen.

Posljedice svih navedenih procesa vidljive su i mogu se pratiti na biljkama koje su bile uključene u pokuse posljednjih nekoliko godina izvedenim u mnogim zemljama svijeta.

Biljke koje nisu bile tretirane (kontrolne skupine biljaka) brže stare i propadaju, ranije dolazi do pojave žute boje u listovima, koji zatim venu i opadaju. Valja reći da se svi ti procesi starenja i degradacije stanica i odumiranja lišća odvijaju i na tretiranim biljkama. Međutim, na tretiranom bilju ti procesi dolaze znatno kasnije i odvijaju se sporije.

Na vrh

Kako Eco Ereen utječe na bolje iskorištavanje vode?

Rekli smo već da Eco Green kontinuirano opskrbljuje biljku dovoljnim količinama kalcija i ugljičnog dioksida. Ugljični dioksid regulira otvaranje i zatvaranje stomata (puči) i tako otklanja mogućnost nepotrebnih gubitaka vode. Čim dođe do zasićenja ugljičnim dioksidom unutar staničnog područja lista, automatski dolazi do zatvaranja puči i na taj se način učinkovito ograničava isparavanje. S druge strane, Eco Green izaziva promjenu strukture voska, odnosno voštanih naslaga na epidermi lista. Kod netretiranog lista voda na listu skuplja se u obliku kapljica, tako da voda pokriva samo manji dio površine lista, dočim, kod tretiranog lista voštana prevlaka je drukčije strukture i ona dopušta jednomjerno razlijevanje vode po cijeloj površini lista. Eco Green tako, na tretiranom listu, potiče visoku hidraciju.

Netretirani list vinove loze (lijevo), tretirani list vinove loze (desno)

Mikroskopski presjek netretiranog lista vinove loze Eco Greenom (lijevo), mikroskopski presjek lista vinove loze tretiranog Eco Greenom (desno)
Izvor: Eco Green, francuska studija, 2006.

Na vrh

Može li Eco Green toksično djelovati na biljku?

U svim pokusima i u svim praktičnim primjenama Eco Greena na velikim površinama, nikada nije primijećen znak toksičnog djelovanja Eco Greena na biljku.

Budući da je Eco Green prirodni prah dobiven tribomehaničkom aktivacijom prirodnog minerala (kalcita), on ni ne može djelovati toksično na biljku bez obzira na to u kojim se dozama upotrijebio.

Na vrh

Učinci djelovanja Eco Greena na biljku?

Iz svega ovoga do sada rečenog da se žaključiti da Eco Green pomaže i omogućava brojne fiziološke procese u biljci i to od prvog dana njegove primjene pa do zriobe plodova. Ovdje želimo sumirati najvažnije njegove učinke koje smo vidjeli i zabilježili u pokusima kao i u proizvodnji na velikim površinama, praktički na svim kontinentima. Ukratko, evo navažnijih zapažanja:

1.

Eco Green vraća biljci njezinu iskonsku vitalnost i snagu; zdrava i snažna biljka s vitalnim i usklađenim fiziološkim procesima otporna je na sve negativne činitelje koji se pojave u tijeku njezinog vegetacijskog razdoblja. Vitalna biljka manje je zahtjevna u pogledu prihrane i zaštite kao i u opskrbi vodom. Uz sve to, vitalne biljke pravilnijeg su i bržeg rasta, a njihov cjelokupni izgled ostavlja ugodan i povoljan dojam.

Vitalnost ovog stabla jabuke vidljiva je na svim dijelovima biljke: na stablu, granama, lišću i plodovima. Sve odiše zdravljem i dinamizmom rasta i razvoja. (Slika je snimljena u Petrijevcima, u srpnju 2007. godine, nakon trećeg tretiranja Eco Greenom.)

Mlado stablo jabuke u drugoj godini uzgoja, nakon drugog tretiranja. Biljka pokazuje snažan i intenzivan rast i razvoj. (Imanje Ivana Vrbana u Donjem Prnjarevcu Eco Greenomom)

2.

Eco Green povećava postotak suhe tvari u plodovima. To povećanje varira kod pojedinih kultura. Uglavnom se kreće od 20 do 30%. Povećan sadržaj suhe tvari ima velike i praktične posljedice. Takvi plodovi imaju veću hranidbenu vrijednost, veću otpornost na gnjiljenje i propadanje. Lakše se i duže mogu čuvati u sladištu. Također valja reći da plodovi s povećanim sadržajem suhe tvari lakše i bolje podnose dulje transporne nepovoljnosti. Kod onih vrsta voća koje se koriste za industrijsku preradu, plodovi s povećanim sadržajem suhe tvari daju prerađevine boljeg okusa i ugodnijeg mirisa. Osim toga, od takvih plodova dobivaju se i povećane količine prerađevina (sokova, pekmeza, kompota i dr.)

U posudama su jagode tretiranih biljaka (lijeva posuda) i netretiranih biljaka (desna posuda). Vidimo da se jagode netretiranih biljaka počinju razlagati već drugog ili trećeg dana nakon berbe, dočim plodovi tretiranih jagoda ostaju čvrsti i svježi, čak tjedan dana i dulje nakon berbe, zahvaljujuči najviše povećanom postotku suhe tvari u plodu (i do 20%). (Gornja fotografija preuzeta je iz Francuske studije iz 2006., o istraživanjima utjecaja Erco Greena na biljnu proizvodnju.)

3.

Zahvaljujući izgledu, strukturi i povećanom postotku suhe tvari, plodovi se lakše mogu komercijalizirati. To im povećava potražnju na tržištu, jer je u trgovačkoj mreži veoma važna mogućnost produženog ušladištenja plodova, a da se ne gubi svježina i kvaliteta ploda. Kada se tom svojstvu produljenog uskladištenja doda i osobina poboljšanih organoleptičnih svojstava plodova, lakše se ostvaruju više prodajne cijene, što onda opravdava trošak kupnje, prskanja i uporabe Eco Greena.

Sanduk s ubranim plodovima jabuka (druga klasa namijenjena za industrijsku preradu) u Petrijevcima na imanju Nehaj, vlasnika Željka Turopoljca. Plodovi ubranih jabuka koji su prskani Eco Greenomom podnose dulje uskladištenje i transport. Ukusniji su i sočniji. Najzanimljivije je to što su jabuke vrlo ujednačene veličine, oblika, boje i izgleda. (Snimljeno na farmi jabuka u Petrijevcima. Jabuke su bile tretirane 3 puta tijekom vegetacije.)

4.

Eco Green poboljšava organoleptičke osobine plodova. Plodovi sazrijevaju ujednačenije i brže i veći su kod tretiranih biljaka. Osim toga, impresivna je njihova ujednačena veličina i obojenost. Kod voća i povrća, ta ujednačenost u veličini i boji plodova olakšava prodaju i omogućuje postizanje veće cijene po kilogramu. Ako tome pridodamo i poboljšan okus, sočnost i ukusnost ploda, kao i izrazit i prepoznatljiv miris, onda možemo zaključiti da je Eco Green pripravak koji vraća smisao i užitak teškom i zahtjevnom poslu kao što je poljoprivrena proizvodnja, bilo na otvorenom ili zatvorenom prostoru, na njivi ili u staklenicima i plastenicima.

Na slici su vidljive razlike u izgledu, količini, veličini i boji krumpira. Na slici lijevo su gomolji krumpira jedne biljke koja je bila tri puta tretirana Eco Greenomom. Desno su gomolji netretirane biljke.

5.

Tretirane se biljke po izgledu veoma razlikuju od netretiranih biljaka koje su na istoj parceli. Razlika je već u samoj boji lista. Listovi kod tretiranih biljaka su tamno zeleni, a boja lišća ujednačena je na cijeloj biljci. Zbog toga tretirane biljke daju dojam zdravosti, snage i vitalnosti. Izbojci kod drvenastog bilja, vlati kod zeljastih biljaka ili izbojci grančica voćaka, izrazito su veći i snažniji te pravilnijeg izgleda i razvoja; povećan je broj nodija, a smanjena duljina internodija. Višegodišnje biljke i trajnice, u jesen, pripremaju i oblikuju povećan broj cvjetnih pupova pa je zbog toga i cvatnja svake godine vrlo intenzivna i znatno intenzivnija nego kod netretiranih biljaka. Isto je i s oplodnjom i zametanjem plodova. Pokusna istraživanja pokazala su da je uz povećanje rodnosti i prinosa kod tretiranih biljaka, osigurana rodnost svake godine, bez obzira na klimatske uvjete. To se da objasniti stečenom vitalnosti biljke koja lakše podnosi stresne prilike u pojedinim godinama.

Tri godine stara stabla u mladom nasadu na imanju Nehaj, kraj Petrijevaca čiji je vlasnik Željko Turopoljac Tretirana biljka (lijevo) sačuvala je svoj vegetativni izgled i razvoj i nije odbacila lišće nakon zriobe plodova kao što je to slučaj kod netretirane biljke (desno).

6.

Eco Green povećava otpornost biljke prema bolestima pa donekle i prema štetnicima. Uz primjenu Eco Greena na velikim površinama, u vinogradima ili maslinicima, kao i u intenzivnoj stakleničkoj ili plasteničkoj proizvodnji, upotreba zaštitnih sredstava prepolovljena je, a na nekim površinama nije bila ni potrebna. Rezultat je to utjecaja Eco Greena na vitalne fiziološke procese biljke, koji joj daju snagu prilagodbe i otpornost na djelovanje nepovoljnih čimbenika.

Na slici se vidi netretirana biljka rajčice (snimljeno na seoskom imanju obitelji Genadi, u ruskoj republici Čuvašiji, srpanj 2007.). Netretirane biljke izložene su bolestima koje se uobičajeno javljaju na kulturi rajčice. Kod netretiranih biljaka često vidimo požutjele listove te razna druga oštećenja na plodu, stabljici ili listu. Međutim, tretirane biljke vidljivo su otpornije na pojavu bolesti (zbog povećanog imuniteta koji se javlja kod biljaka već nakon samo jednog tretiranja), a donekle, u manjoj mjeri, i prema nametnicima.

7.

Eco Green, međutim, nije zaštitno sredstvo u pravom smislu te riječi i on ne može zamijeniti zaštitna sredstva koja se danas nekontrolirano i u pretjeranim količinama koriste. Dakako, u slučaju pojave neke prijeteće bolesti, svakako treba upotrijebiti odgovarajuća zaštitna sredstva koja se uobičajeno koriste. Međutim, dosadašnja iskustva pokazuju nam da Eco Greenom čini biljku snažnom, vitalnom i tako utječe na smanjenu potrebu korištenja zaštitnih sredstava. Eco Green doista stvara snažnu i otpornu biljku koja sama stvara vlastitu imunost na bolesti i stresove, biotske i abiotske prirode. Vrlo često opazili smo da se tretirana biljka može u potpunosti braniti od svih vrsta biljnih bolesti, naročito onda kada je primjena Eco Greena redovita i kad je uporaba izvedena na odgovarajući način.

Na pokusnim površinama u ruskoj republici Čuvašiji nakon samo jednog tretiranja rajčice Eco Greenomom, u velikoj je mjeri spriječen napad krumpirove zlatice.

-Eco Green jača otpornost biljke na nedostatak ili višak vode u određenim fenofazama razvoja. Suša ili bilo koji drugi oblik nedostatka vode, predstavlja golem stres za biljku. Uočeno je da biljke koje su pravilno i redovito tretirane Eco Greenomom, lakše podnose produljena sušna razdoblja. To zapažanje zabilježeno je u svim aridnim podnebljima, posebice u Libiji.

U aridnim područjima svijeta učinak Eco Greena je od neprocjenjive važnosti. Eco Green u tim oskudnim uvjetima na vlazi i vodi pomaže biljci da se prilagodi takovoj ekološkoj zadanosti. Eco Green pomaže biljci da razvije i aktivira biološke mehanizme i fiziološke procese koji biljci daju veći imunitet, a time i veću otpornost i prilagodbu ariditetu nekog područja. Ova fotografija snimljena je u Libiji, na FAO projektu Azizija 1981. godine. Na fotografiji se vide izvrsno razvijena stabla biljke Acacia saligna. To je područje Tripolitanije i Gefara doline, gdje padne samo oko 200 mm oborina na godinu.

Kalcij, kao glavni sastojak Eco Greena, odgovoran je za vrlo pozitivan učinak Eco Greena na otpornost biljke na ekstremni nedostatak vode, naročito u sušnim klimatskim razdobljima. Uloga kalcija je mnogoznačna, on predstavlja jedan od najvažnijih elemenata u ishrani bilja, jer mu njegova kemijska svojstva omogućuju da se veže i povezuje na mnoge ione. Kalcij učvršćuje staničnu membranu i regulira funkcioniranje staničnih stijenki, tako upravlja i kontrolira transport, dinamično premještanje te ionske izmjene. U prirodnim uvjetima nedostatak kalcija ograničavajući je faktor normalnog razvitka biljke i njezine otpornosti. Primjenom Eco Greena, taj se nedostatak posve uklanja i biljka tako dobiva optimalne količine kalcija. Kalcij se odmah uključuje u mnoge stanične mehanizme, strukturalne i fiziološke prirode, među koje svakako treba ubrojiti proces otvaranja i zatvaranja puči (stomata), koje se nalaze na donjoj strani lista. Puči su jedino mjesto kroz koje se provode izmjene atmosferskih plinova, što je od velike važnosti za proces fotosinteze. U uvjetima suše, biljka čuva vlagu zatvarajući stomate. Zatvaranje i otvaranje stomata je proces koji, zajedničkim djelovanjem, omogućuje prisutnost kalcija i ugljičnog dioksida, koji nastaju razlaganjem kalcijeva karbonata, odnosno Eco Greena.

U mnogim udolinama, sušnim riječnim koritima (koje zovu wadi) na prostorima Sjeverne Afrike i Srednjeg istoka, posađene su, potkraj prošlog stoljeća, mnoge vrste kserofilnih biljaka uvezenih mahom iz Australije i Južne Amerike. Na slici se vidi uspješan razvoj vrste Atriplex nummularia, u trećoj godini razvoja. Uporabom Eco Greena taj bi rast i razvoj bio mnogo bolji i izrazitiji, a proizvodnja zelene biomase povećana. Tako bi Eco Greenom omogućio povećanu proizvodnju zelene biomase koja služi za ishranu stoke (ovaca, koza i deva).

8.

Eco Green znatno povećava urod i prinose biljaka. To povećanje varira od kulture do kulture, ali se u prosjeku kreće između 10 i 40%. Na nekim površinama i kod određenih kultura i kultivara, viđena su i znatno veća povećanja prinosa (uz izrazito poboljšanje kvalitete ploda!). Eco Green naročito povećava urod povrtnih kultura, naročito krastavaca (u Kini krastavci tretirani megagreenom dali su višestruko povećanje prinosa). Izvrsni rezultati također su ostvareni i kod maslina i vinove loze. A proizvodnja rasadnog materijala, prskanog redovito Eco Greenom znatno je skratila cikluse proizvodnje i dala izvrsnu kvalitetu sadnica.

Najvažnija osobina Eco Greena njegovo je djelovanje na povećanu proizvodnost biljke, uz smanjena ulaganja u gnojidbu i zaštitu. Ta je osobina naročito izražena u intenzivnoj i plantažnoj biljnoj proizvodnji. U tom smislu, impresivni rezultati polučeni su u uzgoju povrća i voća u plastenicima i staklenicima. Na slici se vidi bujan i dinamičin razvoj kulture rajčice. Slika je snimljena u srpnju 2007. na imanju Nevenke Miloš u Đakovu.

Pokusi primjene Eco Greena (na imanju Ivana Vrbana u Donjem Prnjarovcu 2007.) potvrđuju sve dosadašnje učinke djelovanja Eco Greena na kulturno bilje (ubrzan i povećan rast i razvoj, povećan imunitet biljke na razne stresove, a time povećana i otpornost na negativne ekološke pojave). To također objašnjava povećanu otpornost tretiranih biljaka na pojavu bolesti i napad štetnika.

9.

Eco Green ubrzava fenofaze rasta i razvoja biljke. Kod redovite i pravilne primjene Eco Greena, prskanjem svakih 15 – 20 dana, biljke oblikuju pravilno sve svoje vegetativne i generativne organe čije je funkcioniranje optimalizirano. Stalna raspoloživost kalcija i ugljičnog dioksida omogućuju biljci stvaranje generativnih organa, intezivnog cvjetanja i oplodnje te razvoja ploda do njegove zriobe. Svi ti procesi dovode do povećane rodnosti biljnih kultura i poboljšanja kvalitete uroda.

Slika gore i slika dolje – Pokazuju nam učinke djelovanja Eco Greena na proizvodnost maslina. Maslina spada među kulture koje su do sada u svim pokusima i svim primjenama Eco Greena dale najbolje rezultate. Ti se rezultati očituju u redovitoj (svake godine) i ujednačenoj proizvodnji maslina. Tretirane masline daju izrazito kvalitetnije maslinovo ulje. Na slici se vide razlike u izgledu, i naročito u proizvodnosti netretirane biljke (slika gore) i biljke koja je bila tri puta tretirana (slika dolje). Fotografije su snimljene u kolovozu 2007., na pokusnom imanju Davorina Pamića kraj Šibenika.

10.

Eco Green također ubrzava dozrijevanje plodova. Zabilježeno je u mnogim zemljama da jagode, krastavci i rajčica sazriju 15 do 20 dana ranije nego netretirane biljke. To je zabilježeno i kod drugih povrtnih kultura i voća. Grožđe i masline također sazrijevaju desetak dana ranije nego što je to slučaj kod netretiranih biljaka. To svakako ima vrlo povoljne ekonomske učinke i to je još jedna prednost Eco Greena.

Na slici se vide biljke vinove loze na pokusnom imanju Zlatka Klasnića na Graberskom Brdu, u 2007. Na slici lijevo je netretirana biljka čiji su plodovi još posve zeleni, a grozdovi neujednačene veličine i slabo razvijeni. Za razliku od te netretirane biljke na slici desno vidimo sliku vinove loze koja je bila 6 puta tretirana Eco Greenomom. Osim povećanog broja grozdova i njihove veličine, treba zapaziti i ujednačenu veličinu i oblik zrna na svakom grozdu, a također i zdrav izgled cijeloga grozda bez ijednog zrna koje je oštećeno nekom bolesti ili napadom nekog štetnika.

11.

Eco Green povećava postotak šećera u grožđu i šećernoj repi, kao i u voćarskim i povrtnim kulturama. U proizvodnji vina, Eco Green je dao izvrsne rezultate jer je bio povećan urod zdravog grožđa s povećanim sladorom (oko 2%), a isto tako i s povećanom kvalitetom vina.

I u maslinarstvu je Eco Green dao iznimne rezultate, možda najbolje do sada zabilježene. Redovita i pravilna primjena Eco Greena, ustalila je prirode masline i protegla rodnost uzastopno na svaku godinu. Tradicionalno, znamo da maslina ne rodi svake godine, već svake druge ili čak treće ili uopće ne rađa, što je u Dalmaciji uobičajeno. Uz Eco Green, maslina daje urod svake godine i što je važno, urod je povećan (i do 50%) i ujednačen. Plodovi su iste veličine. A kvaliteta dobivenog ulja od tih maslina vrhunske je kvalitete te na svjetskim i domaćim natjecanjima dobiva prve nagrade.

Na vrh

Kako se primjenjuje eco green?

Primjena Eco greena vrlo je jednostavna i laka. Prah Eco Greena lako se rastapa u vodi. Zato treba pripremiti koloidalnu otopinu (suspenziju) od 0,3 do 0,5% (ovisno o kulturi – zato treba pročitati upute na pakiranju proizvoda).

Eco Green se može primijeniti prskanjem sa svim klasičnim raspršivačima koji se koriste i za zaštitu bilja. Međutim, bolji su rezultati ako se raspršivanje obavlja preciznim raspršivačima(atomizerima) koji stvaraju finu maglu, koja jednolično slaže, rasprostre suspenziju Eco Greena po cijeloj lisnoj površini.

Prskanje valja obavljati po lijepom vremenu, bez vjetra i kiše i bez jakog sunca. Najbolje je Eco Green prskati rano ujutro i kasno poslijepodne, kad sunce više nije jako. Važno je znati da se Eco GEco Greenom nikada ne smije miješati i prskati s bilo kojim drugim proizvodom, pogotovo ako prije toga nije napravljen test ili pokus koji onda sa sigurnošću nam ukazuje s koji zaštitnim sredstvima je moguće mješati i prskati Eco Green.Test kompatibilnosti lako se može napraviti na manjoj površini ili na pojdnoj biljci. Dok se takav test ne napravi, najbolje je ne miješati Eco Green s drugim preparatima, bez obzira na to što je moguće das će test ili pokus pokazati da je moguće miješati i zajedno prskati Eco Green s većim drugih preparata. Bez obzira na to sve, preporučljivo je da se Eco Green prska odvojeno tamo gdje su gospodari zaiteresirani ostvariti potpun i učinkovit rezultat primjenom Eco Greena, jer je izvjesno da mješanje Eco Greena s nekim pripravkom za zaštitu bilja može umanjiti učinkovitost i Eco Greena i zaštitnog sredstva. Učinci Eco Greena su u tim slučajevima znatno slabiji, a često i izostaju.

Kod višegodišnjih kultura prskanje je potrebno provoditi 4 do 5 puta na godinu. Prvo prskanje u voćnjacima, vinogradima i maslinicima valja obaviti u proljeće kad biljka počinje listati i svakako prije cvatnje. Ostala prskanja valja rasporediti u redovitim razmacima od 15 do 20 dana. Broj i vrijeme prskanja treba uskladiti s ritmom rasta i razvoja pojedinih biljaka, odnosno biljnih kultura; jednogodišnje biljke i naročito biljke kratkog vegetacijskog razdoblja (salata, rotkvica, krastavac, proljetne ukrasne biljke i dr.) treba tretirati učestalije, svakih pet do šest dana ili još češće. Isto tako se učestalo tretiraju mlade biljke, rasadni materijal povrća i cvijeća, pa donekle i voća, na otvornim ili u zatvorenim rasadnicima. Višegodišnje, drvenaste biljke, voćke, vinsku lozu i maslinu, žbunasto bilje te šumske nasade valja tretirati u većim vremenskim razmacima, svaka dva do tri tjadna, ali u svakom slučaju jednom mjesečno.

Na manjim seoskim gospodarstvima koja učestalo rabe Eco Green, uspjesi su izvanredni, gotovo jedva vjerojatni, teško shvatljivi, jer su se ljudi uvjerili u nekoliko godina primjene, da biljka izvrsno reagira pri svakom novom prskanju, pogotovo ako se ono izved na optimalan način. Učestala prskanja Eco Greenom čine biljku zdravom, vitalnom i otpornom na sve nedaće koje se javljaju u tijeku biljnog razvoja.

Važno je napomenuti da Eco Green treba koristiti naročito onda kad je pojedina kultura ugrožena pojavom nepovoljnih ekoloških uvjeta (produžena sušna razdoblja, visoke ili niske temperature, mraz, grad, prvelika vlaga u zraku ili tlu, te pri pojavi bolesti ili nametnika). Dakle, ako primijetimo da biljka trpi, vene, gubi lišće, suši se ili na neki drugi način mijenja svoj uobičajeni habitus (načešće pod utjecajem nekog nepovoljnog ekološkog faktora), valja odmah pristupiti tretiranju s Eco Greenom i prskati onoliko često koliko to biljka bude tražila. Jednom riječju, treba prilagoditi učestalost prskanja prema razvojnom stadiju i stanju biljke. Na sreću, bez obzira koje količine rabili, Eco Green ni na koji način ne će ugroziti biljku, jer je to prirodan pripravak i njegova česta primjena jako pomaže optimalanom razvitaku i visokoj proizvodnji kulturnog bilja.

Kod kultura s dugim vegetacijskim razdobljem (5 ili više mjeseci) potrebno je osigurati 2 do 3 kg Eco Greena po hektaru za svko pojedino tretiranje. U voćarstvu, vinogradarstvu, maslinarstvu i perivojnoj hortikulturi preporučljivo je tretirati biljke pet puta od pojave prvih listova do zriobe plodova. Te će količine biti dovoljne da se poluče visoki prinosi i vrhunska kvaliteta plodova.

Primjena prskanja Eco Greenomom počinje razrjeđivanjem praha u manjoj količini vode kako bi se prah Eco Greena što jednoličnije otopio.

Rastopljen u manjoj količini vode, Eco Greenom se ulijeva u kontejner u kojem se nalazi izmjerena količina vode, tako da otopina za prskanje sadrži 0.3% Eco Greena.

Prskanje se može obavljati bilo kojim tipom prskalice. Na slici vidimo traktorsku prskalicu na imanju Zlatka Klasnića na Graberskom Brdu.

Na vrh

Postignuti rezultati primjenom Eco Greena

Pogledajte kratki pregled rezultata dobivenih primjenom Eco Greena na sljedećim kulturama

Ostale rezultate postignute primjenom Eco Grena možete proćitati u rubrici REZULTATI

Na vrh

Zaključak

Pronalazak Eco Greena zasigurno je veliko otkriće našega doba. Njegovo postupno i posve prirodno djelovanje na biljku omogućuje biljci optimalan rast i razvoj te proizvodnju zdravih plodova visoke organoleptičke i hranidbene vrijednosti. Eco Green je novi proizvod čije se djelovanje i učinci sada proučavaju i istražuju. Nešto smo do sada ipak uspjeli saznati zahvaljujući ponajviše višegodišnjim istraživanjima provedenim u Francuskoj. No još je veoma mnogo toga što treba otkriti, doznati i objasniti. Tek tada slijedi velik razvojni put koji će, sasvim sigurno, voditi ekološkom spasu našega ugroženog planeta.

"Eco Green - proizvod koji svojim kompleksnim djelovanjem doista može riješiti sve probleme zdravog života i posebno zdrave biljne proizvodnje"

Možemo li biljci vratiti njezinu vitalnost?

Oslabljenu, ili bolje rečeno gotovo izguljenu vitalost današnjeg proizvodnog, kulturnog bilja, nije lako ponovno vratiti i učiniti biljke otpornima na način na koji su to one bile od iskonskih vremena...

Više

Zapažanja i impresije nakon tretiranja Eco Greenom

Kad prvi put vidimo kompleksne i sveobuhvatne promjene na biljci nakon tretiranja Eco Greenom u voćarstvu, povrtlarstvu i drugim kulturama, ostanemo uvijek toliko iznenađeni da gotovo i neupjevamo posve povjerovati da je to moguće

Više