Postignuti rezultati primjenom Eco Greena?

Eco Green se danas koristi u velikom broju zemalja. Teško je prikupiti sve pojedinosti o dobivenim rezultatima. Pokušat ćemo, dakle, ovdje dati kratki pregled rezultata dobivenih primjenom Eco Greena po kulturama i po zemljama gdje su rezultati ostvareni.

ŽITARICE (pšenica, ječam) - Francuska, Hrvatska, Srbija

Na desnoj strani slike nalazi se usjev pšenice kraj Bilja u Baranji i dio površine (od 8 ha) na kojoj se već više godina uzgaja paprika uz redovitu primjenu Eco Greena.

ŠEĆERNA REPA - Hrvatska, Francuska

  • Povećanje prinosa repe za 10 do 25%;
  • Povećan sadržaj sladora za 2 do 3%;
  • Znatno povećana otpornost na bolesti i donekle na napad štetnika;
  • Korijen je repe ujednačenije veličine i izgleda.

Na gornjim slikama vidi se pokus primjene Eco Greena na kulturi stočne repe s različitim intenzitetom tretiranja pojedinih redova (od netretiranih do tretiranih 2 ili 3 puta), tretiranje je obavljeno u razmaku od 20 dana.

Na slici se vide biljke šećerne repe, lijevo je biljka koja nije bila tretirana, a desno biljka koja je tretirana samo jedanput. Slika je snimljena na pokusnoj parceli vlasnika. Guntera Breura u općini Wachtberg, Westphalia. Na slici se mogu vidjeti razlike u izgledu i prirastu korijena repe, ali još više u izgledu i prirastu, zelene lisnate biomase. Taj nadzemni dio biljke izrazito je bujniji kod tretirane biljke, tamno zelene boje i zdrava izgleda.

KRUMPIR - Hrvatska, Francuska, Makedonija, Rusija

 • Biljke tamno zelene boje s povećanim brojem cvjetova;
 • Povećana otpornost na bolesti;
 • Povećana vitalnost biljke;
 • Povećana otpornost na napad krumpirove zlatice. U Rusiji, zlatica se nije pojavila na tretiranim biljkama, dok je na istoj pokusnoj parceli posve uništila netretirane biljke;
 • Povećan sadržaj suhe tvari 15%.
Krumpir

Na priloženoj slici vide se redovi krumpira na pokusnom polju u Čuvašiji, na imanju obitelji Genani. Lijevo je red koji nije tretiran i koji je uništen krumpirovom zlaticom. Desno je tretirani red na kojem nije pronađena nijedna krumpirova zlatica pa se vidi da je krumpir u cvatnji i punom razvoju.

SALATA - Hrvatska, Italija, Makedonija, Australija, Tajland

 • povećan prinos za 10 do 25% , često i više;
 • povećana suha tvar za 10 do 15%;
 • povećanje korisnih tvari (šećer, bjelančevine) za 5%;
 • bolje i lakše uskladištenje;
 • postignuta veća cijena po kg salate zbog dobrog izgleda i zbog izrazito dobrog okusa salate.
salata

S lijeve strane slike vide se redovi salate tretirani Eco Greenom samo jedanput, tjedan dana prije negoli je snimljena ova fotografija. Posve je jasno vidljiv učinak prskanja Eco Greena na mlade biljčice salate ako se usporedi porast netretiranih biljčica salate u redovima na desnoj strani slike s tretiranim biljkama. (Slika je snimljena na imanju Diane Pavlinić u Kloštar-Ivaniću, 7. svibnja 2007.)

CELER - Francuska, Italija, Tursaka

 • povećana težina korijena celera za 10%;
 • ujednačena veličina korijena;
 • vrlo zelena i zdrava lisna masa biljke;
 • povećana tržišna cijena za 10%.
Celer

Prskanje pokusne površine kulture celera na imanju kraj Bitonta (pokrajina Bari) u Italiji. Nakon 2 tretiranja, razlike u razvoju i izgledu celera bile su izrazite, a naročito je uočljiva razlika bila u veličini, izgledu i ujednačenosti korijena celera. (Fotografija je snimljena 29. listopada 2007.)

KRASTAVCI - Kina, Hrvatska, Francuska, Makedonija, Rusija, Australija

 • znatno povećani prinosi do 50%, a u staklenicima i znatno više;
 • popravljen izgled i ujednačeniji plodovi krastavca;
 • intenzivna zelena boja biljke tijekom cijele vegetacije;
 • ranije dozrijevanje plodova za 15 dana;
 • produžena vegetacija i proizvodnja krastavaca za 30 dana;
 • znatno smanjena potreba tretiranja zaštitnim sredstvima;
 • produženo intenzivna cvatnja i zametanje plodova;
 • produženo i olakšano uskladištenje i transport plodova na tržnicu;
 • povećana dobit za više od 100%.
krastavci

Na seoskom imanju obitelji Genadi, Čuvašija, izveden je mali poredbeni pokus na različitim vrstama povrća. Na gornjoj slici vidimo kulturu krastavaca i velike razlike u razvoju tretiranih i netretiranih biljaka. Ova slika snimljena je mjesec dana nakon prvog i jedinog prskanja, 16. lipnja. 2007.

TIKVA - Hrvatska, Francuska, Italija, Turska

 • intenzivnije boje lista i plodova kod biljaka tretiranih Eco Greenom;
 • ujednačeniji plodovi;
 • povećanje prinosa za 30 do 40%, ponekad i znatno više;
 • povećanje prihoda do 30%.
Tikva

Među biljkama koje su tretirane Eco Greenom u lipnju 2007, kod obitelji Genadi na jugu Čuvašije, izrazito brz i bujan rast pokazala je kultura tikve koja je višestruko razvila nadzemnu biomasu, bujno cvala i ranije zametala plodove, u usporedbi s netretiranim biljkama koje vidimo lijevo na slici.

Tikva

U Francuskoj je također dobiven ohrabrujući rezultat na kulturi tikvice, nakon prskanja Eco Greenom. Na slici se veoma dobro razabire red tikvice koji je bio tretiran Eco Greenom (red s tamno zelenom bojom, u lijevom dijelu slike) Tikvica je bila tretirana dva puta, a razmak izmedu dva tretiranja bio je 15 dana.

Tikva

U Italiji, u plasteničkoj proizvodnji, u vrlo intenzivnom uzgoju tikvica, nakon prvog tretiranja Eco Greenom, cvatnja tretiranih biljaka počela je ranije i odvijala se intenzivnije, a također su bile velike razlike u zametanju i formiranju mladih plodova.

DINJA, LUBENICA - Francuska, Hrvatska, Makedonija

 • povećana otpornost na bolesti kod biljaka tretiranih Eco Greenom;
 • povećani prinosi za 80%;
 • povećana težina pojedinačnog ploda i do 50%;
 • ujednačeniji plodovi po veličini, obliku i boji;
 • produljena mogućnost očuvanja kvalitete uskladištenih plodova;
 • ranije sazrijevanje do 15 dana i više;
 • produljena vegetacija i proizvodnja plodova za 30 dana;
 • znatno poboljšan okus plodova.
lubenica lubenica

Na slici vidimo biljku lubenice na otvorenom uzgoju, nakon tuče koja je veoma oštetila biljke. Pokus prskanja Eco Greenom napravljen je odmah neposredno nakon tuče, tako da su oštećene biljke prvi put tretirane Eco Greenom. Tretirane biljke lubenice (donja slika) vrlo brzo su se oporavile i intenzivno počele razvijati, dočim su se netretirane teško oporavljale i sporo razvijale. Jedan dio biljaka oštećenih tučom na netretiranoj površini (gornja slika) nije se nikada uspio oporaviti.

PAPRIKA - Hrvatska, Francuska, Makedonija, Srbija

 • kod tretiranih biljaka intenzivnija je zelena boja biljaka kroz cijelo vegetacijsko razdoblje i u svim fenofazama razvoja biljke;
 • povećan urod do 80%;
 • ujednačeni plodovi po boji i veličini;
 • povećana suha tvar za 15 do 20%;
 • poboljšan ukus i miris biljke;
 • znatno povećano razdoblje uskladištenja biljnih plodova;
 • ranije sazrijevanje plodova i produženo razdoblje proizvodnje paprike;
 • izrazito povećan prihod.
paprika

Primjena Eco Greena na plantažnom uzgoju papriku u Bilju u Baranji, na imanju vlasnika Marija Rašića, dala je iznimne rezultate u posljednih nekoliko godina, od kada se Eco Green primjenjuje na toj površini. Rezultat svega bio je višestruko povećanje uroda paprike na toj parceli, u usporedbi s urodom paprike njegovih susjeda, koji su imali istu kulturu, istu tehnologiju, jedino nisu koristili Eco Green.

paprika

U Francuskoj je u svibnju 2004. godine napravljen usporedni pokus tretiranja paprike Eco Greenom na površini od 4 ha. Nakon 4 prskanja Eco Greenom razlike u izgledu, rastu, razvitku i proizvodnji paprike bile su vidljive i vrlo velike kod tretiranih i netretiranih biljaka (što se lijepo vidi na slici 45). Na površini na kojoj su biljke tretirane Eco Greenom njihov rast i razvoj bili su ubrzani, a nadzemna biomasa biljaka imala je izrazito tamno zelenu boju, veće i deblje lišće. Stabljike tretiranih biljaka bile su vrlo snažne i dobro razvijene, cvatnja je također bila ranija i intenzivnija, kao i zametanje i razvoj plodova.

paprika

Komparativni pokus primjene Eco Greena na kulturi paprike na imanju Ivana Vrbana u Donjem Prnjarovcu pokazao je još jedanput učinke Eco Greena. Na slici se vidi granica između tretiranih i netretiranih biljaka (označena štapom). Tretirana površina prskana je tri puta u razmaku od 15 dana.

JAGODA - Hrvatska, Francuska

 • 10 dana ranije dozrijevanje kod biljaka tretiranih Eco Greenom;
 • produljena vegetacija i proizvodnja jagoda za 15 do 30 dana;
 • znatno povećana proizvodnja jagoda po jednoj biljci (više od 30%);
 • bolji okus, življa i privlačnija boja i sjaj plodova;
 • znatno bolje uskladištenje plodova, koji kod duljeg uskladištenja ne trunu i ne gube švježinu okusa;
 • povećan sadržaj šećera i bjelančevina.

JABUKA – Hrvatska, Turska, Srbija, Bugarska, Italija

 • uz primjenu Eco Greena mlade voćke brže se razvijaju i već u drugoj godini nakon sadnje, daju dobar urod;
 • intenzivnija i ujednačenija boja plodova kao i njihova veličina;
 • povećan prirod jabuka i do 50%;
 • ranije dozrijevanje plodova 15 do 20 dana;
 • povećan postotak suhe tvari 15 do 25%, te šećera i bjelančevina, što je veoma važno za onaj dio proizvodnje koji odlazi u industrijsku preradu. Tamo se dobiva sok vrhunskog okusa i kakvoće;
 • znatno je smanjena upotreba zaštitnih sredstava, što je važno i za jabuku namijenjenu preradi, jer talog pri proizvodnji sokova ne sadrži nikakve tragove pesticida, za razliku od jabuka koje nisu tretirane Eco Greenom, već samo zaštitnim sredstvima.
jabuka

Na slici se vidi plantaža uzgoja jabuka na pokusnom imanju Ivana Vrbana u Donjem Prnjarovcu. Na lijevoj strani slike vrlo se lijepo vide razvijene biljke jabuka tretirane Eco Greenom u tri navrata, u razmaku od po 3 tjedna; tretirane su biljke bile izrazito zelene boje, pravilnih i vrlo dobro razvijenih listova, a cvatnja jabuka bila je vrlo intenzivna, kao i zametanje plodova. Urod jabuka bio je povećan za oko 20% u usporedbi s netretiranim jabukama.

KRUŠKA - Hrvatska, Srbija, Slovenija, turska, Australija

 • uz primjenu Eco Greena mlade voćke brže se razvijaju i već u drugoj godini, nakon sadnje, daju dobar urod;
 • intenzivnija i ujednačenija boja plodova kao i njihova veličina;
 • povećan prirod jabuka i do 50%;
 • ranije dozrijevanje plodova 15 – 20 dana;
 • povećan postotak suhe tvari (oko 10%, te šećera i bjelančevina, što je veoma važno za onaj dio proizvodnje koji odlazi u industrijsku preradu. Tamo se dobiva sok vrhunskog okusa i kakvoće;
 • znatno je smanjena upotreba zaštitnih sredstava, što je važno i u proizvodnji krušaka namijenjenih indusrtijskoj preradi. Naime, talog koji nastaje pri preradi i proizvodnji sokova ne sadrži nikakve tragove pesticida, za razliku od krušaka koje nisu tretirane Eco Greenom, već samo zaštitnim sredstvima, gdje je talog obimniji i sadrži velike količine pesticida kojima su biljke prskane.
kruška

Trogodišnje stablo kruške tretirano 3x Eco Greenom

kruška

Trogodišnje stablo kruške bez tretiranja Eco Greenom

VIŠNJA, TREŠNJA - Hrvatska, Makedonija, Bugarska, Turska, Srbija, Italija

 • povećanje (do 30%) i stabilnost godišnje proizvodnje kod biljaka tretiranih Eco Greenom;
 • ujednačena veličina, oblik i boja plodova;
 • poboljšan okus i čvrstoća plodova, zbog povećanog postotka suhe tvari (15 do 20%).
 • produljeno razdoblje uskladištenja (15 dana i više) bez utjecaja na kvalitetu i svježinu plodova, bez pojave raspadanja i gnjileži plodova;
 • znatno povećana otpornost na bolesti;
 • plodovi tretiranih stabala trešnje dozrijevaju 10 dana ranije, a višnje i do 2 tjedna.
višnja i trešnja

Na pokusnom imanju Nehaj kraj Petrijevaca, u vlasništvu Željka Topolovca, načinjeni su mnogobrojni pokusi tretiranja raznih voćnih kultura Eco Greenom. Mnogi od tih pokusa dali su iznenađujuće dobre rezultate. Među njima je i rani urod mlade trešnje koju vidimo na gornjoj slici. Iznenađenje je bilo još veće kada su plodovi te trešnje bili kušani.

KUPINA I MALINA - Hrvatska, Srbija, Makedonija, Turska

 • kod biljaka tretiranih Eco Greenom, izrazito je povećana veličina plodova, te   
 • njihova ujednačenost u obliku i boji;
 • plodovi ranije sazrijevaju (oko 15 dana);
 • izrazito poboljšana kvaliteta i okus kupinova vina;
 • otpornost na bolesti toliko je povećana da neki proizvođači nemaju ni potrebe  primjenjivati zaštitna sredstva.
kupina i malina

Kultura kupine (1 ha) na imanju Kristijana Jankovca u Čemernici kraj Ivanić Grada, tretirana je tri puta Eco Greenom, i dala iznimno dobre prinose usprkos velikoj suši koja je dugo trajala 2007. godine. Ta je suša gotovo uništila kupinu kod susjednih proizvođača koji nisu koristili Eco Green.

VINOVA LOZA - Francuska, Južna Afrika, Hrvatska, Australija, Srbija

 • kod biljaka tretiranih Eco Greenom povećana je otpornost na sušu i pomanjkanje vode u sušnim godinama i sušnim razdobljima;
 • znatno povećanje indeksa ukupnog uroda (do 30%), težine i veličine bobica, te postotka šećera u plodu (za oko 2%);
 • povećanje potencijalnog stupanja alkohola i izrazito popravljanje kvalitete vina;
 • dobro održavanje PH i razine ukupnih kiselina;
 • veća otpornost na bolesti i štetnike, te zbog toga znatno smanjena potreba tretiranja zaštitnim sredstvima (i do 50%);
 • povećana otpornost na fiziološke stresove.

Sorta škrleta netretirana

Sorta škrleta tret. 1 x

orta škrleta tret. 2 x

Sorta škrleta tret. 3 x

Sorta škrleta tret. 4 x

Sorta škrleta tret. 5 x

Sorta škrlet tretirana 6 x

Usporedni pokus tretiranja lokalne sorte vinove loze škrlet, Eco Greenom,  bio je organiziran na imanju već spomenutog Zlatka Klasnića. Pokus je napravljen tako što smo odabrali redove koji su tretirani različito: od 0 do 6 tretiranja. Ovaj pokus nedvojbeno je pokazao da broj prskanja utjeće na razvoj biljke te na kvantitetu i  kvalitetu uroda. Biljke vinove loze koje su bile tretirane 6 puta, dale su oko 20% veći urod od netretiranih biljaka. Grozdovi kod tih biljaka bili su zdravi, pravilno formirani, s ujednačenom veličinom, izgledom i bojom zrna u svakom grozdu. Tretirane biljke također su ranije dozrijevale i sadržavale veći postotak sladora. Fotografije koje ovdje donosimo, snimljene su istoga dana, dakle 24. kolovoza 2007. godine, tjedan dana prije berbe grožđa.

MASLINA Francuska, Hrvatska, Sicilija, Libija, Turska.

 • brži rast, razvoj i regeneracija tretiranih biljaka;
 • povećani prinosi i do 40%;
 • povećana veličina plodova, ujednačena njihova veličina, boja i okus;
 • proizvodnja maslinova ploda protegnula se na svaku godinu zaredom, što nije slučaj s netretiranom maslinom koja rodi svake druge ili čak svake treće godine;
 • znatno je povećana tamnije zelena boja maslina;
 • kvaliteta stolne masline i masline za preradu izrazito je poboljšana, tako da se od tretiranih maslina dobiva ulje najviše svjetske kvalitete.
maslina

Mladi maslinik u Jadriji kraj Šibenika, u vlasništvu Vinka Gulina, redovito se tretira Eco Greenom već nekoliko godina. Zahvaljujući tome, masline se vrlo intenzivno razvijaju i donose svake godine povećan urod.

maslina maslina maslina

Na gornjim fotografijama vidimo različite fenofaze razvitka masline na imanju Vinka Gulina. U svim tim fenofazama intenzitet razvoja i rasta je očit, a to sve zahvaljujući redovitoj upotrebi Eco Greena u vegetacijskom razdoblju maslina.

BANANA - Kolumbija

 • povećana proizvodnost i kvaliteta banana koje su redovito (3 do 5 puta) pravilno tretirane Eco Greenom;
 • povećana duljina plodova za 20%;
 • smanjena svinutost plodova banane, a okus se znatno poboljšao;
 • produljeno uskladištenje i olakšan transport banana zbog povećanog sadržaja suhe tvari (za 10 %).
 • dozrijevanje tretiranih banana dospijeva ranije za oko 10 – 15 dana.
banana banana

Do sada nije bilo mnogo istraživanja utjecaja Eco Greena na kulturu banana. Jedino je u Kolumbiji, nedavno i na jugu Maroka, Eco Green bio korišten na plantaži jednoga velikog kolumbijskog proizvođača banana. U Kolubiji je zapaženo da se biljka banane tretirana Eco Greenom brže razvija, da je taj razvoj harmoničan, a također da plodovi ujednačenije i ranije sazrijevaju, desetak dana ranije od netretiranih biljaka. Međutim, ono što je najzanimljivije u klumbijskim iskustvima svakako je promjena oblika ploda banane. Tretirane biljke daju izduženije plodove koji su manje svinuti, što je poželjna osobina, jer se ispravljeniji plodovi lakše uskladištuju i transportiraju. Na gornjoj slici vidimo plod kolumbijske banane koja je bila tretirana (savim gore), a na donjoj silici plod netretirane biljke.

PISTACIJA (tršlja) - Turska, Sirija, Iran

 • kod primjene Eco Greena došlo je do znatnijeg povećanja proizvodnje plodova biljke;
 • tretirane biljke znatno bolje podnose sušu, čiji učinci (odmah nakon tretiranja Eco Greenom), onda manje i slabije djeluju na život i proizvodnju biljke, na prinose i kvalitetu plodova.
pistacija

Tretirano stablo pistacije snimljeno u travnju 2008. godine u Siriji. Do sada je bilo vrlo malo pokusa primjene Eco Greena u proizvodnji pistacije. Najveći broj pokusa napravljen je u Turskoj i tu su polučeni najzanimljiviji rezultati. Zabilježeno je da tretirane biljke daju veći prinos (oko 10%), da plodovi ranije dozrijevaju (desetak dana). Također je zabilježeno da tretirane biljke, na velikim plantažama pistacije, lakše podnose sušu, i da su učinci suše manje izraženi i imaju manje učinke na prinose i kvalitetu pistacije. Tretirane biljke ostaju dulje u vegetacijskom razvoju, lišće opada kasnije. Nedvojbeno je potvrđeno da su plodovi pistacije veći, jedriji, a okus je izrazito poboljšan.

RASADNI MATERIJAL U PLASTENICIMA - Hrvatska, Makedonija, Srbija, Italija, Turska, Australija

 • djelovanje Eco Greena na mlade biljke koje se uzgajaju za presađivanje izunimno je učinkovito;
 • sadnice rastu mnogo brže i pravilnije se razvijaju, stabljika je čvrsta jer sadržava veći postotak suhe tvari;
 • biljke su izrazito tamno zelene boje, zdravog izgleda i vrlo ujednačene veličine i oblika;
 • skraćeno je razdoblje proizvodnje, tako da se kapacitet plasteničke proizvodnje znatno povećao;
 • biljke tretirane Eco Greenom lako se presađuju (jer je stabljika vrlo čvrsta i uspravna) i dobro primaju, tako da je broj biljaka koje se nisu primile vrlo malen;
 • povećana je potražnja takovog rasadničkog materijala koji je redovito i pravilno tretiran Eco Greenom;
 • znatno su poboljšani i povećani financijski rezultati u proizvodnji rasadnog materijala.
RASADNI MATERIJAL U PLASTENICIMA RASADNI MATERIJAL U PLASTENICIMA

Eco Green dao je izrazito dobre rezultate u proizvodnji rasadnog materijala u intenzivnoj plasteničkoj proizvodnji. Na gornjoj slici vidimo prve pokušaje tretiranja rasadnog materijala Eco Greenom u rasadniku Dragana Likića u Biograda na Moru. U međuvremenu, dvije godine nakon ovog pokusa, Dragan Lukić polučio je vrlo korisne i isplative rezultate na planu proizvodnje rasadnog materijala i prodaje mladih rasadnica tretiranim Eco Greenom. Tako je njegov rasadnik znatno povećao kapacitet proizvodnje rasadnog materijala, jer je uporabom Eco Greena znatno skraćeno razdoblje proizvodnje rasada.

Ovdje smo ukratko opisali učinke Eco Greena po kulturama i po zemljama u kojima se do sada koristio Eco Green i koje su nam ustupile dobivene rezultate. Broj zemalja koje su počele koristiti Eco Green svakim danom se povećava. Sve veći su zahtjevi za isporuku toga proizvoda i u Europi i u ostalim zemljama svijeta.

"Eco Green - proizvod koji svojim kompleksnim djelovanjem doista može riješiti sve probleme zdravog života i posebno zdrave biljne proizvodnje"

Možemo li biljci vratiti njezinu vitalnost?

Oslabljenu, ili bolje rečeno gotovo izguljenu vitalost današnjeg proizvodnog, kulturnog bilja, nije lako ponovno vratiti i učiniti biljke otpornima na način na koji su to one bile od iskonskih vremena...

Više

Zapažanja i impresije nakon tretiranja Eco Greenom

Kad prvi put vidimo kompleksne i sveobuhvatne promjene na biljci nakon tretiranja Eco Greenom u voćarstvu, povrtlarstvu i drugim kulturama, ostanemo uvijek toliko iznenađeni da gotovo i neupjevamo posve povjerovati da je to moguće

Više