Eco Green i nanotehnologija

Da bismo objasnili što je Eco Green, počet ćemo od definicije i opisa Eco Greena – kako taj pripravak nastaje, kako se i gdje proizvodi, te koji su sve učinci njegova djelovanja.

Tribomehanička aktivacija

Eco Green je novi pripravak koji se dobiva zahvaljujući izuzetnim osobinama i mogućnostima jednog patentiranog stroja koji usitnjava i drobi krute čestice minerala kalcita, mehaničkim postupkom. Originalnost tog tribomehaničkog postupka aktivacije kalcita sastoji se u tome što se usitnjavanje kalcita ne obavlja trenjem i pritiskom, već se izvodi međusobnim sudaranjem čestica kalcita, velikom brzinom, tako da se one drobe, fragmentiraju i dezintegriraju i time narušavaju mineralnu strukturu kalcita. Aktivna se površina time znatno povećava, a to povećava, između ostalog, aktivnost i topivost minerala. Brzina i broj sudara vrlo su veliki (tri sudara u milisekundi), tako da proces usitnjavanja ne traje dugo. Tribomehaničkom aktivacijom dobiva se, dakle, prah u kojem su dimenzije mikronskih i milimikronskih veličina (jedan dio tog praha je nano dimenzija).

Tihomir Lelas - Tribomehanički aktivator

U ovom radu želimo pokazati da je otkrićem tribomehaničke aktivacije (drobljenja, usitnjavanja krutih tvari mehaničkim putem) učinjen velik korak do ostvarenja davnih čovjekovih težnji i zamisli – da mehaničkim procesom mikronizira određene tvari kako bi iskoristio povećanu aktivnost i nove fizičko-kemijske osobine tih tvari nakon mikronizacije. Eco Green je pripravak dobiven upravo na taj način i danas se proizvodi u velikim količinama, na industrijski način, distribuira i koristi u velikom broju zemalja na svim kontinentima.

Tihomir Lelas - Tribomehanički aktivator

Sve je počelo prije dvadesetak godina, kada su dobivene, tribomehaničkom aktivacijom, prve količine kalcitnog praha iz posve novog stroja koji je izumio, konstruirao i njime upravljao Tihomir Lelas. To iznimno otkriće i izum Tihomira Lelasa, tribomehanički aktivator, jedno je od njegovih najvećih otkrića. Pomoću tog stroja, Lelas je u stanju proizvesti, u neograničenim količinama, mikronizirani prah od raznih krutih tvari (dosad se najviše bavio zeolitom i kalcitom, međutim, on je mikronizirao i neke minerale, ali i neke organske tvari, kao na primjer, morske alge, buhač, piriku i koprivu). Nanotehnološka svojstva tog aktiviranog praha, intenziviraju i usklađuju, harmoniziraju fiziološke procese kod svih živih bića, kod čovjeka (uporabom megamina), kod biljnog svijeta (uporabom Eco Greena) te kod životinja (uporabom anima minerala). Vrlo pozitivno djelovanje Eco Greena na biljku i biljni svijet općenito, a napose na poboljšanje proizvodnih svojstava kulturnog bilja (omogućujući veće prinose, kvalitetnije plodove i to uz smanjenje troškova za prihranu i zaštitu bilja), glavna je tema ovog našeg rada, pa se stoga nećemo više doticati drugih Lelasovih inovacija koje je napravio i koje još stvara.

Ovaj kratki osvrt na postupak stvaranja Eco Greena i njegova usavršavanja i primjenu, bio je potreban, jer je važno utvrditi činjenicu da je Eco Green nanotehnološki proizvod i to ne samo po procesu nastanka i proizvodnje, već i po svim drugim svojstvima i učincima, a osobito po njegovom univerzalnom djelovanju na biljku. Eco Green neosporno spada u fenomene koje danas svakodnevno otkrivamo i susrećemo na području nanoznanosti i nanotehnologije.

"Eco Green - proizvod koji svojim kompleksnim djelovanjem doista može riješiti sve probleme zdravog života i posebno zdrave biljne proizvodnje"

Možemo li biljci vratiti njezinu vitalnost?

Oslabljenu, ili bolje rečeno gotovo izguljenu vitalost današnjeg proizvodnog, kulturnog bilja, nije lako ponovno vratiti i učiniti biljke otpornima na način na koji su to one bile od iskonskih vremena...

Više

Zapažanja i impresije nakon tretiranja Eco Greenom

Kad prvi put vidimo kompleksne i sveobuhvatne promjene na biljci nakon tretiranja Eco Greenom u voćarstvu, povrtlarstvu i drugim kulturama, ostanemo uvijek toliko iznenađeni da gotovo i neupjevamo posve povjerovati da je to moguće

Više