Šećerna repa (Beta vulgaris)

Napisao Dr. sc. Dragutin Dumancic

Šećerna repa dvogodišnja je biljka iz porodice Chenopodiaceae. Ova biljka potječe s kontinentalnog područja centralne i istočne Europe. U srednjem vijeku biljka se najprije uzgajala u Njemačkoj, prvenstveno kao povrtna kultura. Ta dvogodišnja biljka, u prvoj godini svoga razvoja stvara svoj vegetacijski habitus, bogatu masu lišća i korijen. U korijenu biljka akumulira rezervnu hranu, u prvome redu šećer. U drugoj se godini iz krojena repe razvijaju novi listovi, cvjetni izbojci i plodovi iz kojih se dobiva sjeme. Šećerna repa važna je industrijska biljka iz čijeg se korijena dobiva šećer. Korijen šećerne repe počeo se koristiti i industrijski prerađivati za proizvodnju šećera tek u Napoleonovo doba. Napoleon je inicirao i poticao izgradnju tvornica šećera. Od tada, gradile su se i množile mnoge tvornice po cijeloj Europi. Prva tvornica na američkom tlu izgrađena je 1838. godine.

Beta vulgaris

Ekološki zahtjevi uzgoja šećerne repe

Šećerna repa se uzgaja u područjima umjerene do hladne klime. Njoj, dakle, najviše odgovara kontinentalno podneblje tako da se ona rasprostire na velikom dijelu Euro-Azijskog kontinenta. U kontinentalnim krajevima biljka se sije rano u proljeće (travanj) a ubire u jesen (listopad).

šečerna repa šečerna repa

Na slici lijevo vide se redovi šećerne repe poslije klijanja. Mlade biljke tek su razvile svoje prve listove. U toj fazi razvoja (3-5 listova) treba izvršiti prvo tretiranje s Eco Greenomom. Na slici desno je parcela šećerne repe na kojoj su biljke već znatno razvijenije (8-10 listova) i koje su dostigle visinu od desetak centimetara. U toj razvojnoj fazi treba izvršiti drugo tretiranje s Eco Greenomom.

U toplijim klimatskim područjima kao što je Kalifornija, šećerna repa je zimska kultura, sije se u jesen a žanje u proljeće. U vegetacijskom razdoblju šećerne repe, koja u prosjeku traje od 100-130 dana, repa razvije velik korijen (do 3 kg) koji sadrži 15-20% šećera. Ako se korijen biljke ne izvadi iz zemlje, iduće godine iz njega izbija lišće i generativni organi biljke (cvat i plod - iz kojega se dobiva sjeme).

Uzgoj šećerne repe

U kontinentalnom podneblju jako je važno da se sjetva izvrši što ranije, u ožujku i svakako u prije kraja travnja. Odabir kvalitetnog sjemena i odgovarajuće sorte (otporne na bolesti i štetnike), vrlo je važno učiniti s velikom pažnjom, jednako kao i potreba za optimalnom gnojidbom stajnjakom i mineralnim gnojivima. Za kulturu šećerne repe uz tretiranje s Eco Greenomom (4-5 puta), treba smanjiti mineralnu gnojidbu za 50%. Poslije rasipanja gnojiva i oranja, važno je dobro pripremiti zemlju kako bi se sjetva sitnog sjemena šećerne repe mogla izvršiti u najboljim uvjetima.

Na gornjim fotografijama vide se mlade biljke šećerne repe s 5-8 razvijenih listova.

Na gornje dvije fotografije nalaze se biljke koje su tretirane Eco Greenomom. (Snimke su načinjene 10 dana nakon tretiranja). Na tim fotografijama očito je da su biljke zdrave, vitalne, bez tragova oštećenja i bez posljedica bolesti. Osim toga, biljke su tamno zelene boje, što dokazuje povećanu fotosintezu i intenzivno stvaranje klorofila.

Na donje dvije fotografije vidimo biljke koje nisu tretirane s Eco Greenomom. Biljke su zaostale u razvoju, lišće je blijede zelene boje i prilično su oštećeno napadom štetočina. Bez Eco Greena, biljke nisu bile dovoljno snažne, vitalne te se nisu uspjele zaštiti od napada bolest i štetnika.

šečerna repa šečerna repa

Nekada je kultivacija šećerne repe iziskivala puno rada i jako mnogo ručne radne snage, naročito u vrijeme sjetve, okopavanja i kultiviranja te uništavanja korova. Mnogo je radne snage je trebalo i u vrijeme ručnog vađenja šećerne repe. Međutim, danas je cijeli proces proizvodnje šećerne repe i šećera potpuno mehaniziran i automatiziran. Usprkos tome, uzgoj šećerne repe i danas iziskuje mnogo briga, truda i rada. Najveći problem je danas kako osigurati zaštitu biljke. U toku vegetacije, biljku šećerne repe napadaju mnoge bolesti, štetočine i drugi nametnici. Biljka često strada i od nematoda. Poseban su problem korovi koji se danas doduše manje-više uspješno suzbijaju selektivnim herbicidima. Bez intenzivne zaštite kemijskim preparatima, proizvodnja šećerne repe bila bi vrlo riskantna, gotovo neostvariva, bez obzira što postoje na tržištu brojne sorte šećerne repe koje su manje ili više otporne na bolesti i napade štetnika. Jedini pravi i prirodni način zaštite biljke je redovita i pravilna uporaba Eco Greena.
Mnogi su rezultati primjene Eco Greenom svugdje pokazali učinkovitost Eco Greena u zaštiti bilja, jednostavno zato što Eco Greenom čini biljku snažnom i otpornom na bolesti i napade štetnika i parazita. Eco Green, dakle, na vrlo efikasan i prirodan način uklanja najveći dio svih iznesenih nepogodnosti ili smanjuje njihov učinak (bolesti, nametnici, ekološke nepogodnosti kao što su tuča, mraz i niske temperature, suša, visoke temperature, pretjerana vlaga, povremene poplave i brojne druge ekološke nepogodnosti i poremećaji). Eco Green je pogotovo učinkovit onda kada je kultura šećerne repe pravilno i redovito tretirana Eco Greenomom.

Svjetska proizvodnja i ekonomska važnost šećerne repe

U svijetu se šećerna repa uzgaja na 7 milijuna hektara. Svjetska godišnja proizvodnja kreće se oko 242 milijuna tona šećerne repe. Najveće površine pod šećernom repom nalaze se u kontinentalnoj Europi i Sjedinjenim državama. Prema FAO podacima za 2005 godinu, najveći svjetski proizvođač šećerne repe bila je Francuska koja proizvodi 13% svjetske proizvodnje ili 29 milijuna tona. Slijede je Njemačka i SAD, svaka s proizvodnjom od 25 milijuna tona, a zatim dolaze Rusija, Ukrajina, Turska i Poljska.

Šećerna repa je uz šećernu trsku jedina biljka iz koje se dobiva šećer, međutim, za razliku od šećerne trske, šećerna repa daje i druge korisne nusproizvode kao što su melasa (koja sadrži i do 50% šećera i koja služi kao izvrsno hranjivo za stoku) i repini rezanci ili pulpa, koja se najčešće suši i također koristi za ishranu stoke. Osim ovih proizvoda, od šećerne se repe u nekim zemljama prave i originalna pića (u Češkoj republici, rum tuzemak; u Njemačkoj, rectified spirit i vodka). Najzad, lišće šećerne repe također se koristi za ishranu stoke, svježe ili kao silaža. Ponekad se to lišće u zelenom stanju zaorava i na taj način služi kao zelena gnojidba.

Ostvareni rezultati pokusa i praktične primjene Eco Greena u proizvodnji šećerne repe

1. Pokus u Francuskoj

Francuska je zemlja koja je prva počela primjenjivati Eco Greenom (tada je tamo bio poznat kao megagreen) na pokusnim parcelama i na velikim proizvodnim površinama. Ovdje ćemo ukratko opisati francuske rezultate i iznijeti najvažnija zapažanja o efektima Eco Greena na razvoj šećerne repe u pojedinim fenofazama te kulture.

Šećerna repa je sijana u redove na razmak od 45cm. Priprema tla, gnojidba i sjetva izvršeni su u uobičajenim uvjetima i rokovima. U tom pokusu izvršeno je samo jedno tretiranje i to u fazi kad su mlade biljke imale 4 do 6 razvijenih listova. Već nakon nekoliko dana nakon tretiranja, vidjele su se razlike u boji izgledu, obliku i veličini mladih listova na tretiranoj i netretiranoj površini. U toku cijeloga vegetacijskog razdoblja, te razlike su bile sve izrazitije tako da je u vrijeme vađenja repe bilo vidljivo da su krojeni tretiranih biljaka veći i pravilnije oblikovani. Prinosi korijena tretirane i netretirane šećerne repe bili su vagani, utvrđen postotak šećera, a isto tako i šećer koji je proizveden. U tablici 1 donosimo rezultate prinosa i sadržaja šećera, onako kako su ostvareni u ovom pokusu.

Tablica 1. – Rezultati pokusa primjene Eco Greena na kulturi šećerne repe na jugu Francuske.

Opis Tretirana površina Kontrola Razlika(%)
Prinosi šećerne repe (t/ha) 71.1 66.7 + 7
Sadržaj šećera (%) 20.3 20.1 + 0,2
Prinos šećera (t/ha) 14.44 13.40 + 8

Iz gornje tabele je vidljivo da je samo jedno prskanje s Eco Greenomom bilo učinkovito. Prinosi šećerne repe povećani su za 7% a prinosi šećera za 8%.
Ovdje treba također reći da je u cijelom razdoblju vegetativnog ciklusa šećerne repe bilo vidljivo kako Eco Greenom djeluje na biljku, na njezin intenzivniji rast, na tamniju zelenu boju lišća, što se može protumačiti jedino povećanom fotosintezom i intenzivnijim stvaranjem klorofila.

Na grafikonu 1. prikazane su razlike u proizvodnji šećerne repe i šećera kod tretiranih i netretiranih biljaka.

Graf 1. – Prinosi šećerne repe i šećera dobiveni u pokusu u Francuskoj samo s jednim tretiranjem s Eco Greenomom.

Iz podataka koje smo gore naveli a koji se odnose na pokus tretiranja šećerne repe posve je vidljivo da je Eco Greenom vrlo pozitivno djelovao na biljku u smislu bržeg razvoja i veće proizvodnje šećerne repe i šećera.

2. Pokus u Karancu, Baranja

Vrlo zanimljivi rezultati učinka Eco Greena u praktičnoj primjeni, na velikim površinama, ostvareni su u Baranji u mjestu Karanac. Tretiranje Eco Greenomom izvršeno je 2006. godine na površini od 11 hektara. Vlasnik je već prije koristio Eco Greenom u voćarstvu i povrtlarstvu. Tu je ostvario vrlo povoljne rezultate i to ga je navelo da donese odluku i primjeni Eco Greenom na kulturi šećerne repe.

Vlasnik je odredio površinu od 11 hektara za sjetvu šećerne repe. Tu je površinu poorao je u jesen 2005. Primijenio je uobičajenu gnojidbu mineralnim gnojivima. U proljeće 2006. godine, tlo je potanjurao i dobro pripremio za sjetvu koju je izvršio 26. ožujka. Razmak između redova bio je 50cm. Dubina sjetve 2.5 cm, posijana je sorta Strube-Dieckman Buda. Nakon nicanja, gustoća biljaka se kretala oko 120 000 biljaka po hektaru. Na cijeloj površini primijenjena je ista formula zaštite. Biljke su tretirane 3 puta: u fazi kotiledona, s pojavom prva dva lista i s pojavom prva četiri lista. Prije prvog tretiranja s Eco Greenomom, vlasnik je parcelu od 11 hektara zasijane šećerne repe podijelio u 2 dijela: 10 hektara je tretirao s Eco Greenomom a 1 hektar je ostavio netretiran (za kontrolu).

Prvo tretiranje izvršeno je 15. svibnja u fazi kada je repa formirala prvih 6 listova. Dva tjedna nakon tog tretiranja, velika tuča je jako oštetila usjev. Vlasnik se kolebao što da učini. Biljke su bile oštećene i teško su se oporavljale. Tek 10 dana nakon tuče odlučio se za drugo tretiranje s Eco Greenomom koje je izvršeno 15. lipnja, dakle mjesec dana nakon prvog tretiranja. Samo nekoliko dana nakon tog tretiranja Eco Greenom je pokazao svoj utjecaj na oštećenu biljku. Jasno su se vidjele razlike između tretirane i netretirane površine. Tretirane biljke vrlo brzo su se oporavile od oštećenja izazvana tučom, novo lišće intenzivnije se pojavljivalo i razvijalo, lišće je poprimilo tamno zelenu boju, bilo je širokog oblika i veće nego kod netretiranih biljaka.

Treće tretiranje je obavljeno 28. lipnja a četvrto 12. srpnja. Za svako tretiranje korišteno je 2 kg Eco Greena po hektaru. Nakon 3. i 4. tretiranja razlike u porastu tretiranih i netretiranih biljka bivale su sve veće i izrazitije. Biljke na tretiranoj površini ranije su zatvorile redove i 2 tjedna nakon tretiranja potpuno su prekrile cijelu površinu, što nije bio slučaj s netretiranim biljkama..

Što se tiče zaštite, bilo je potrebno izvršiti dodatno tretiranje fungicidom, mimo tri preventivna tretiranja zaštitnim sredstvima koja su izvršena na cijeloj površini od 11 ha. Međutim, stanje usjeva bilo je tako da je na površini tretiranoj s Eco Greenomom bilo dovoljno primijeniti tretiranje fungicidom samo 2 puta, dok je na netretiranoj površini tretiranje fungicidom napravljeno 3 puta. Treba također reći da su netretirane biljke bile intenzivnije napadane raznim nametnicima i štetnicima tako da su štetnici oštetili listove i čak uništili dijelove lista, dočim su oštećenja na tretiranim biljkama bila minimalna.

3. Pokus u općini Wachtberg, Rhine – Westphalija, Njemačka

Jedan pokus tretiranja šećerne repe s Eco Greenomom napravljen je u Njemačkoj 2008. godine. Pokus je načinjen na 0.5 hektara u općini Wachtberg kod posjednika Guntera Breuera. Kultura repe tretirana je samo jedanput i to na polovici zasijane površine (0,25 ha) u fazi kad je repa imala 10-12 razvijenih listova. Na temelju zapažanja možemo govoriti o uspješnom djelovanju Eco Greena u ovom pokusu. Ne raspolažemo, nažalost gotovo nikakvim podacima o prinosima i postotku šećera u korijenu repe, jer vlasnik nije ni predvidio vaganje i mjerenje prinosa već je samo želio vidjeti razliku u razvoju šećerne repe tretirane s Eco Greenomom. Međutim, za vrijeme jednog obilaska toga pokusa sami smo se uvjerili u efikasnost Eco Greena u tom pokusu, a to dokazuju i fotografije koje ovdje dole mogu vidjeti.

Šečerna repa Šečerna repa

Primjena Eco Greena na kulturi šećerne repe na imanju Guntera Breuera (1,5 ha) dala je impresivne rezultate koji su se ogledali najviše u povećanoj proizvodnji šećerne repe i šećera, ali i u smanjenoj potrebi zaštite biljaka.

Šečerna repa Šečerna repa

Na gornje dvije slike vidimo izrazite razlike u razvoju netretiranih i tretiranih biljaka šećerne repe na imanju Guntera Breurea u Njemačkoj.

Zaključak

Rezultati pokusa koje smo ovdje opisali nepobitno dokazuju pozitivan utjecaj Eco Greena na razvoj i proizvodnju šećerne repe. Na temelju svega iznesenog i na temelju mnogih drugih iskustava u tretiranju šećerne repe s Eco Greenomom u Hrvatskoj i drugdje (Turska, Italija, Rusija, Španjolska i Portugal), možemo ovdje donijeti sljedeće zaključke:

  • Eco Greenom intenzivira fotosintezu i pospješuje primarni i sekundarni metabolizam kao i druge fiziološke procese u biljci;
  • Eco green povoljno utječe na rast i razvoj biljke tako da biljka ranije sazrijeva i ranije donosi plodove i sjeme;
  • Eco Greenom znatno povećava urod svih kultura. Kod šećerne repe urod se može povećati i do 30%, ponekada i više. Povećanje uroda ovisi o intenzitetu i pravilnoj primjeni Eco Greena (3-5 prskanja s otopinom 0.5%);
  • Eco Greenom povećava sadržaj šećera u šećernoj repi i to 2.0-3.5%:
  • Eco Greenom smanjuje potrebe za mineralnom gnojidbom;
  • Eco Greenom značajno smanjuje potrebe za zaštitom i velikom upotrebom kemijskih preparata. To smanjene je u odnosu s pravilnom i redovitom uporabom Eco Greena i načina njegova korištenja;
  • u svim onim slučajevima kad se Eco Greenom koristi redovito i pravilno, potrebe za zaštitnim sredstvima smanjuju se za 50% a nekada kemijska zaštita nije ni potrebna.

Sve ovo što smo iznijeli u ovom radu o šećernoj repi dokazuje da je Eco Greenom vrlo učinkovit prirodni prah i da je od velike koristi u biljnoj proizvodnji, i napose u ekološkoj poljoprivredi.

"Eco Green - proizvod koji svojim kompleksnim djelovanjem doista može riješiti sve probleme zdravog života i posebno zdrave biljne proizvodnje"

Možemo li biljci vratiti njezinu vitalnost?

Oslabljenu, ili bolje rečeno gotovo izguljenu vitalost današnjeg proizvodnog, kulturnog bilja, nije lako ponovno vratiti i učiniti biljke otpornima na način na koji su to one bile od iskonskih vremena...

Više

Zapažanja i impresije nakon tretiranja Eco Greenom

Kad prvi put vidimo kompleksne i sveobuhvatne promjene na biljci nakon tretiranja Eco Greenom u voćarstvu, povrtlarstvu i drugim kulturama, ostanemo uvijek toliko iznenađeni da gotovo i neupjevamo posve povjerovati da je to moguće

Više