MASLINA (Olea europaea)

Napisao: Dr. Sc. Dragutin Dumancic
maslina

Maslina je drvenasta biljka iz porodice Oleaceae. To tipična mediteranska biljka koja se najprije počela uzgajati na Kreti (prije 3.500 godina), radi jestivih i hranjivih plodova. Maslina se i danas uzgaja u područjima s blagom, medite- ranskom klimom prvenstveno radi proizvodnje jestivog ploda od koga se dobiva vrlo taženo maslinovo ulje. Maslina je visoko stablo (3-14m) s mnogo grana koje čine gustu krošnju. Ta biljka je i zbog svoje ljepote, tisućama godina bila jako vezana uz čovjekovu povijest pa je još od Homerovih i biblijskih vremena na simboličan način bila stalna tema u umjetnosti i književnosti. Maslina je također poznata po svojoj dugo- vječnosti. Na Kreti se nalazi jedno stablo masline koje je staro više od 2.000 godina. Istu starost pripisuju i jednom stablu u mjestu Bar u Crnoj Gori. Vrlo poznato maslinovo stablo na Brijunima u Istri, staro je oko 1.600 godina. U Grčkoj nalazimo još nekoliko stabala koja su starija od 2.000 godina. Platonovo maslinovo stablo, u zapad- nom dijelu Atene, bilo je staro više od 2.400 godina, ali ono je uništeno 1975. godine, nesretnim slučajem.

Olea europaea

Uzgoj i korištenje masline

Maslina uspijeva na mnogim vrstama tala, iako preferira vapnenasto tlo. Bolje uspijeva na siromašnim i oskudnim tlima nego na plodnim na kojima maslinu napadaju mnoge bolesti i štetnici. Osim toga na plodnim tlima maslina dasje ulje slabije kvalitete. Ta biljka podnosi velike vrućine, duga topla ljeta, i produljena sušna razdoblja (biljka dobro uspijeva i u području koje ne prima više od 600mm oborina godišnje). Na temperaturi nižoj od -10º C, mogu nastradati i višegodišnja stabla, tako da im umru nadzemni dijelovi biljke. Biljka se, međutim, lako i brzo regenerira iz panja. Proizvodnja masline može biti dugovječna ako se biljka redovito gnoji i pravilno obrezuje.

Maslina raste sporo, a krošnja može dosegnuti presjek (dijametar od 10m). U prvih sedam godina odvija se rast i razvoj biljke. U tom razdoblju biljka nije produktivna, odnosno proizvodi neznatne količine plodova. Nakon sedme godine biljka počinje davati veću proizvodnju maslina, a ta se proizvodnja postupno povećava svake godine. Optimalna proizvodnja masline smještena je između 35. – 150. godine starosti. U tom se razdoblju proizvodnja stabilizira, a nakon toga razdoblja urod naglo opada i postaje, s gospogarskog stanovišta beznačajan.

Maslina se koristi za dobivanje maslinova ulja, kvalitetna drveta, maslinova lista i ploda. Prvi zapisi i nalazi o kultiviranju masline nađenu su na području današnjeg Jordana. Maslina je oduvijek bila vezana za mediteransko područje, gdje se uspješno njezina kultura širila kroz nekoliko milenija. Poslije otkrića Amerike, europljani su maslinu prenijeli u pojedine dijelove Novog Svijeta tako da se danas maslina uzgaja u velikom broju zemalja Afrike, Azije, Amerike i Australije i u tim zemljama maslina je postala važna gospodarska kultura posebice u Južnoj Africi, Kaliforniji, Australiji i Novom Zelandu, te u Čileu, Argentini i drugim zemljama. Osim ploda masline lišće se također koristi (nakon proljetne rezidbe) za ishranu stoke. Zbog ljekovitosti, lišće masline služi za pripravu raznih ljekoviti napitaka i čajeva.

Za maslinu se zna da u mediteranskom bazenu ne daje plodove svake godine, već svake druge ili čak treće godine, pogotovo tamo gdje su uvjeti uzgoja ekstremno ekstenzivni, gdje se samo povremeno primjenjuje gnojiba i gdje se biljka neredovito i nepravilno obrezuje. U svim našim dosadašnjim istraživanjima i u svim primjerima pratične primjene na velikim površinama, jedino uz upotrebu HG, maslina daje optimalnu proizvodnju svake godine.

Vegetativni ciklus masline

Od prosinca do siječnja maslina se nalazi u stanju odmora, dormancy. U veljači se razvijaju pupovi na granam izraslih prethodne godine na kojima izbijaju, koncem veljače novi izdanci svjetlije boje. Sredinom ožujka javljaju se cvjetni pupovi iz kojih se razvjaju brojni bijeli, ili zeleno bijeli cvjetovi koji prekriju cijelu biljku. U svibnju pa sve do sredine lipnja traje oplodnja i zametanje plodova. U to razdoblju mnogi plodovi opadaju. U drugoj polovici lipnja plodovi se intenzivnije razvijaju, a u srpnju plodovi se znatnije povećavaju, a koštica postaje tvrda. U kolovozu plodovi se izrazito povećavaju i dobivaju konačni izgled i veličinu zrele masline. Sazrijevanje plodova traje od listopada do prosinca.

Njega i zaštita maslina

Masline danas zauzima velike površine u Europi i drugim zemljama svijeta. Sa širenjem uzgoja masline stvarali su se i novi varijeteti i kultivari te kulture. Danas se u svijetu koristi preko 2000 stvorenih varijeteta. Svaka zemlja ili svaka regija ima svoje vrste, povrste, varijatete i kultivare koji najbolje odgovaraju uvjetima lokalne klime i tla. Svaka vrsta ili varijetet imaju također specifične genetske osobine među kojima i su otpornost na na ekstremno nepovoljne ekološke uvjete (niske ili visoke temperature i njihovo trajanje, jaki vjetrovi, produljeno razdoblje suše, povremene poplave idr.), pojavu biljnih bolesti, parazita i štetnika. Pojedini kultivari laše pdnose pjedine ekološke nepovoljnosto.

Da bismo ostvarili visoke prinos maslina, izvjesno je da se njega i zaštita masline mora se redovito provoditi. Što se tiče njege, potrebno je svakog proljeća obaviti rezidbu i gnojidbu maslina. Gnojidba treba biti usklađena s plodnošću tla, a plodnost određujemo na temelju kemijske analize tla. Preporučljivo je tlo gnojiti organskim gnojivima, kompostom ili gnojnicom, a izbjegavati kemiska gnojiva.

Rezidba se može vršiti u toku cijele godine, ali flukticijsko gnojivo rezidbu treba izvršiti u ožujku ili travnju kada više ne postoji opasnost od temperatura i svakako prije početka cvatnje. Cilj je rezidbe ukloniti grane koje su prethodne godine dale plodove (koja se vrši svake ili svake druge godine). Regeneracijska rezidba se obavlja kada stablo masline prestane proizvoditi. Tada se uklanjaju ne produktivne grane, a ostavlja se samo 4- 8 mladih zdravih grana koje će obnoviti cijelo stablo masline u smislu proizvodnosti.

Zaštita maslina

Najčešće bolesti maslina možemo svrstati u četiri skupine:

 • Bolesti uzrokovane bakterijama
 • Bolesti uzrokovane virusima
 • Bolesti uzrokovane gljivama

Najopasnija je bolest trulež masline jedino ta bolest može potpuno uništiti stablo masline dok sve ostale bolesti mogu samo utjecati na proizvodnost masline. Priličnu opasnost predstavlja također bakterijska bolest raka ( tuberkuloza masline) koju je jako teško ukloniti jer se uzročnik ( bakterija PSEUDOMONAS sarastanoi) širi protočnim sustavom sokova biljke

Proizvodnja masline u svijetu

Redosljed Zemlja Proizvodnja (t) Obrađena površina (ha) Prinos (q/Ha)
Cijeli svijet 18,241,809 9,922,836 18.383
1 Španjolska 6,204,700 2,500,000 24.818
2 Italija 3,600,500 1,159,000 31.065
3 Grčka 2,444,230 (2007) 765,000 31.4
4  Turska 1,290,654 727,513 17.740
5 Sirija 885,942 635,691 13.936
6 Maroko 770,000 550,000 14.000

Maslina spada među najrasprostranjenija kulture u svijetu a njezina se kultivacija stalno povećava. Od 1960- do 2003. površine pod maslinama su se utrostručile ( 2.6 – 8.5 milijuna hektara). U 2010. godini maslina je zauzimala površinu od 9.9 milijuna hektara. Najveća o se nalazi u mediteranskom području na koje otpada 95% svjetske proizvodnje maslina, a ta proizvodnja dosegla je u 2009. godini 18. 241 milijun tona na ukupnoj površini od 9,9 milijuna hektara s prosječnom proizvodnjom 18. 38 Q po hektaru.

Rezultati primjenjenih pokusauporabe hg

HG se u Hrvatskoj koristi već 10 godina mnogi ga poljoprivrednici koriste na gotovo svim poljoprivrednim kulturama najviše ga upotrebljavaju poljodari u intenzivnoj stakleničkoj proizvodnji povrća i cvijeća. Brojni su i voćari koji redovito svake godine tretiraju svoje voćnjake HB. U nešto manjen omjeru koriste ga u proizvodnji industrijskog bilja (soja, suncokret, šećerna repa, uljana repica i i bundeva). Međutim, moramo reći da je upotreba HG u proizvodnji vinove loze i malina dala najbolje rezultate i u pogledu povećanja proizvodnje i kvaliteta plodova već je utjecala na povećanje otpornosti biljke na pojavu bolesti i štetnika. U ovom radu ćemo iznijeti nekoliko rezultata i zapažanja i uporabi HG u proteklih 10 godina na kulturi masline.

Budući da je maslina visoko i veliko stablo vrlo je teško organizirati i izvesti i pratiti znanstvena mjerila, zapažana u pokusima koji se izvode na privatnim imanjima. Na tim imanjima dosta je otežano redovito praćenje pokusa razlog je što vlasnik vrlo često zahtijeva da se neki predviđeni radovi i mjerenja odlože. Zato su rezultati koje ovdje iznosimo najčešće utemeljeni na procjeni a ne na mjerenjima i vaganjima. Ovo je jednostavno objasniti zato što vlasnika maslinika najviše zanima količina proizvedena ploda masline i njegova kvaliteta.

Bez obzira na to sva naša zapažanja mjerenja fotografiranja i redovito praćenje pokusa nedvojbeno pokazuju očit i vrlo utjecajan na rast, razvoj i proizvodnju masline.

Pokusi u Hrvatskoj

Pokus u Jadriji kraj Vodica u srednjoj dalmaciji

Vlasnik Vinko Gulin

U masliniku Vinka Gulina, od 2003. redovito se primjenjuje tretiranje maslina već sedam godina. Na površini od 4,5 hektara, nalazi se 600 stabala maslina različite starosti. Prve tri godine vlasnik je primjenjivao samo 3 prskanja godišnje. Kasnije je prešao na 5 prskanja što je rezultiralo izrazitijim povećanjem uroda maslina i isto tako velikim povećanjem razlike u proizvodnji između netretiranih i tretiranih maslina.

U donjoj tablici donosimo rezultate promjene HG u proizvodnji maslina na imanju Vinska Gulina.

TABLICA 1 - učinak HG na proizvodnju maslinovog bilja, na povećan sadržaj ulja u sjemenci pri različitim dozama i broju tretiranja kroz razoblje od 7 godina redovite primjene.

Godina Povećanje prinosa Povećanje sadržaja ulja Broj tretiranja
2003. 20% 2% 3
2004. 20% 2.3% 3
2005. 25% 2.5% 3
2006. 25% 3.0% 4
2007. 30% 3.2%  
2008. 30% 2.8% 5
2009. 35% 3.3% 5

Tretiranje maslina vršeno je na sljedeći način

 • u godinama s 3 tretiranja:
  prvo prskanje: prije cvatnje
  drugo tretiranje poslije cvatnje
  treće tretiranje poslije formiranja ploda
 • u godinama s 5 tretiranja
  prvo prskanje: prije cvatnje
  drugo tretiranje poslije cvatnje
  treće tretiranje poslije formiranja ploda
  četvrto 20 dana poslije trećeg tretiranja
  peto tretiranje 20 dana poslije četvrtog tretiranja
maslina maslina

Fotografije pokazuju maslinove plodove, netretirane (gornja slika) i tretirane (donja slika) masline, na farmi Vinko Gulin u mjestu Jadrija kraj Šibenika.

maslina maslina

Fotografija prikazuju netretirane masline (na gornjoj fotografiji) i tretirana maslina (na donjoj slici) na farmi Vinka Gulina.

Glavna zapažanja u ovom pokusu mogu se sumirati na ovaj način:

a) godišnja proizvodnja masline povećana je za 30 % u usporedbi s ne tretiranim maslinama ta proizvodnja se stabilizira i nema oscilacija u proizvodnji u cijelom nizu godina, sve dok se tretiranje HB redovito obavlja.

Nasuprot tome, netretirana stabla maslina ne daju urod svake godine već svake druge godine. Treba još reći da je proizvodnja tretiranih maslina vrlo stabilna bez obzira na neujednačene vremenske prilike u pojedinim razdobljima godine ( produženo sušno razdoblje, visoke temperature, jaki vjetrovi, hladno proljeće…). Ako sve ovo uzmemo u razmatranje, proizvodnja maslina koje su bile redovito tretiranje (više od 5 puta), ne samo da je povećana u godini kad i netretirana masline daju proizvodnju, već se taj omjer jako povećava kad ga usporedimo s proizvodnjom ne tretiranih maslina u godini kad te masline ne daju nikakvu proizvodnu.

b) Uz povećanu količinu proizvodnje maslina izrazit je poveća i kvaliteta masline:
-plodovi maslina kod tretiranih stabala veći su, pravilnih oblika i privlačnijeg živa zdrava izgleda. Svi plodovi na jednom stablu iste su veličine, slična po obliku i jednakih boja. Tretirane masline daju ulje s manjim postotkom slobodnih masnih kiselina, pa se tako dobiva ekstra djevičansko maslinovo ulje ( ollyo dity oliva extravergine). Za izvrsno kvalitetno extravergine Vinko Gulin je dobio zlatnu medalju na takmičenju proizvođača maslinova ulja koje svake godine organizira Accademy De La Cuidina Italiana. Ta nagrada je dodijeljena za ulje proizvedeno od uroda maslina koje su bile 5 puta tretirane s HB.

c) U tijeku cijele godine tretirane masline nisu zahtijevale veliki broj zaštitnih tretiranja za razliku od netretiranih maslina čije je tretiranje za zaštitu od bolesti i štetnika bilo zahtjevno.

1. pokus tretiranja maslina u masliniku kraj Šibenika

VLASNIK: Davorin Pamić

Ovaj pokus bio je organiziran i izveden 2008. na jednom dijelu maslinika koji se nalazi na kamenjaru površine od oko 1 hektar.
U tijeku vegetacije masline su tretirane 3 puta (prije i poslije cvatnje) i u tijeku formiranja plodova, korišteno je 3kg HG za svako tretiranje.

Rezultati opažanja mogu se opisati ovako:Na rezultate pokusa izvjestan utjecaj imao je požar koji je zahvatio i uništio obližnju šumu i makiju a samo djelomično je stradao jedan do maslina na pokusnoj površini. Bezobzira na požar ovdje je bilo očito da su rezultati pokusa bili manje pozitivni nego u prethodno opisanom pokusu. Nakon berbe maslina vaganjem i procjenom zaključeno je da su obje površine tretirana i ne tretirana dala osrednju proizvodnju i da je tretirana površina dala 80% veće prinose nego ne tretirana, (nego gdje je urod bio slab). Ovdje valja reći da je djelovanje HB uvijek učinkovitije u teškim ekološkim uvjetima. Zapaženo je također da su plodovi maslina na ne tretiranim površinama bili sitni, neujednačene veličine, često suhi, polusuhi ili smežurani; dočim su stabla na tretiranoj površini dala zdravije plodove koji su bili ujednačeni u izgledu i veličini.

maslina maslina

Fotografija 5 i 6. Ove dvije fotografije pokazuju razlike u proizvodnji tretiranih (gornja slika) i netretiranih (donja slika) biljaka maslina.

3) Primijenjeni pokus tretiranja maslina sa HG u Libiji na privatnom imanju generala Gadafija organiziran je 28.4.2008. pokus tretiranja nekoliko kultura a među njima je i maslina. Pokus je postavljen tako da su u pokus uvrštena dva reda mladih maslina koje su bile u sedmoj godini razvoja u svakom redu nalazilo se 25 stabala maslina tretiranje je izvršeno 3 puta u toku vegetacije ( 28.04., na kraju cvatnje, 03.06. u vrijem formiranja plodova i 15.08. u vrijeme intenzivnih razvoja plodova). Tretirane biljke su imale ujednačenu boju lišća a ta boja je bila za nijansu tamnija od boje lišća ne tretiranih maslina. Na tretiranim stablima tretirane biljke su imale snažnije i duže izbojek grana na kojima će se iduće godine formirati plodovi.Ta razlika bila je jako vidljiva . Međutim prinosi i urod maslina bio je neznatno veći kod tretiranih biljaka (vaganjem je ustanovljeno povećanje uroda od 7 %). Nažalost pokus nije nastavljen iduće godine tako da su ostale samo pozitivne bilješke o potencijalnim mogućnostima HG na urod maslina u Libiji.

4) Primijenjeni pokus tretiranja maslina s HG u Siriju. Pokus je postavljen 05.03.2009. na farmi Abu Salima u mjestu Tartouss. Pokus je organiziran tako da su u pokus uvršteno samo 10 stabala u velikom masliniku koji se prostire na površini od 3 hektara. 5 stabala je 3 puta tretirano HG: 15.04.2009. poslije cvatnje; 20.05.u vrijem formiranja plodova i 12.08. u vrijem intenzivnog razvoja plodova. Vlasnik nas je izvještavao o rezultatima pokusa. Bio je jako iznenađen razlikama u rastu i razvoju tretiranih i netretiranih maslina još veće je bilo iznenađenje kad je vidio je razlike u veličini i broju plodova. Njegova procjena uroda dala je 35% veću proizvodnju maslina na 5 tretiranih stabala. Nažalost analiza kvalitete ulja nije izvršena.

ZAKLJUČAK

Iznijeli smo samo mali dio rezultata i zapažanja koja su provedena u proteklih 10 godina HG u svijetu. Zanimljivi rezultati su ostvareni i u ovoj 2010. godini u dalmaciji, Tunisu i na Sinaju. Konačne rezultate tih pokusa objavit ćemo nakon završene obrade. Na temelju sadašnjih iskustva i pokusa možemo zaključiti sljedeće:

 • HG vrlo učinkovito djeluje na rast, razvoj i proizvodnju masline;
 • Proizvodnja tretiranih biljaka maslina progresivno se povećava, ovisno o ekološkim prilikama te o broju i načinu tretiranja;
 • Možemo sa sigurnošću reći da se proizvodnja maslina može povećati od 10 do blizu 50 %
 • Kvaliteta ploda tretirane masline je zdraviji i daje kvalitetnije ulje i kvalitetniju maslinu za jelo
 • ulje masline sadrži znatno manji postotak nezasićenih masnih kiselina tako da s eto ulje ubraja u najbolju kategoriju djevičanskih maslinovih ulja;
 • Tretirane masline su zdravije, snažnije i otpornije na sve negativne činove u tijeku cijelog vegetacijskog razdoblja;
 • Primjena zaštitnih sredstava protiv bolesti i štetnika smanjuje se za više od 50%, kod maslina koje su tretirane više od 5 puta.
"Eco Green - proizvod koji svojim kompleksnim djelovanjem doista može riješiti sve probleme zdravog života i posebno zdrave biljne proizvodnje"

Možemo li biljci vratiti njezinu vitalnost?

Oslabljenu, ili bolje rečeno gotovo izguljenu vitalost današnjeg proizvodnog, kulturnog bilja, nije lako ponovno vratiti i učiniti biljke otpornima na način na koji su to one bile od iskonskih vremena...

Više

Zapažanja i impresije nakon tretiranja Eco Greenom

Kad prvi put vidimo kompleksne i sveobuhvatne promjene na biljci nakon tretiranja Eco Greenom u voćarstvu, povrtlarstvu i drugim kulturama, ostanemo uvijek toliko iznenađeni da gotovo i neupjevamo posve povjerovati da je to moguće

Više