Eco Green proizvod budućnosti

Eco Green je prirodni mineralni prah koji se dobiva iz minerala kalcita tribomehaničkom aktivacijom (TMA). Taj novi i zaštićeni proces (patentiran u Europskoj Uniji) spada u domenu nanotehnologije.

Vidi više

Eco Green 100% prirodno

Eco Green je prirodni prah dobiven tribomehaničkom aktivacijom prirodnog minerala (kalcita), ne može djelovati toksično na biljku bez obzira na to u kojim se dozama upotrijebio.

Vidi više

Brza i laka primjena

Primjena Eco greena vrlo je jednostavna i laka. Prah Eco Greena lako se rastapa u vodi. Zato treba pripremiti koloidalnu otopinu (suspenziju) od 0,3 do 0,5% (ovisno o kulturi – zato treba pročitati upute na pakiranju proizvoda).

Vidi više

Djelovanje
Eco Greena

Eco Green, već nakon prve primjene (radi se uvijek o folijarnom prskanju), vidljivo utječe na biljku jer ona, samo nekoliko dana nakon prskanja, mijenja svoj izgled. Boja lišća poprima tamnu, intenzivno zelenu boju... Više

Značajke
Eco Greena

Prvi učinak koji je vidljiv već nekoliko dana nakon tretiranja Eco Greenom, pojava je tamno zelene boje u listovima. Na biljkama tretiranim Eco Greenom razvijaju se, odmah zatim, veći listovi i zdravi i snažni izbojci... Više

Primjena
Eco Greena

Primjena Eco greena vrlo je jednostavna i laka. Prah Eco Greena lako se rastapa u vodi. Eco Green se može primijeniti prskanjem sa svim klasičnim raspršivačima koji se koriste i za zaštitu bilja... Više

Što su Eco Green i Agroledina?

Tvrtka Agroledina osnovana je 2013 godine sa sjedištem Prigorska 32, Moravče 10363, Belovar. Cilj Agroledine je istraživanje i razvoj novog proizvoda Eco Green-mineralnog folijarnog pripravka za kojeg mi u tvrtci Agroledina vjerujemo da uvelike može promjeniti dosadašnji odnos prema prirodi i poljoprivrednoj proizvodnji.

Čovječanstvo je dugo bilo zainteresirano samo za usavršavanje metoda korištenja prirodnih resursa, a ne i za pronalaženje načina da se ti resursi zaštite i unaprijede. Pronalaskom Eco Greena, ta se ljudska zabluda donekle ispravila, jer je Eco Green proizvod koji svojim kompleksnim djelovanjem doista može riješiti sve probleme zdravog života i posebno zdrave biljne proizvodnje. Eco Green tvrtke Agroledina doista omogućuje na vrlo jednostavan i ekonomičan način, na globalnoj razini, proizvodnju zdrave hrane za potrebe svih zemalja svijeta. Povrh toga, Eco Green s lakoćom može regulirati poremećene ekološke vrijednosti na svim prostorima svijeta pokrivenim vegetacijom (voćnjaci, oranice, pašnjaci, šume i hortikulturno bilje) i lišiti Zemlju svih bojazni njezinog skorog izdahnuća.

Fotosinteza: reguliranje i utjecaj Eco Greena na taj važan biološki proces

Fotosinteza je općenito jedan od najvažnijih biokemijskih procesa. Fotosinteza je temelj na kojem počiva život na Zemlji. To je proces u kojem se uz pomoć sunčeve energije i vode, ugljični dioksid (CO2) iz zraka ugrađuje u organske spojeve. Pri tome dolazi do oslobađanja kisika (O2). Apsorbirana sunčeva energija transformira se u energiju kemijskih veza organskih spojeva.

Samo zeleni dijelovi biljke mogu provoditi fotosintezu. Najaktivnije fotosintetsko tkivo je mezofil lista. Tu se nalazi najviše klorofila (pigmenta) koji sudjeluje u fotosintezi.

Više
"Eco Green - proizvod koji svojim kompleksnim djelovanjem doista može riješiti sve probleme zdravog života i posebno zdrave biljne proizvodnje"
Agroledina j.d.o.o.

Možemo li biljci vratiti njezinu vitalnost?

Oslabljenu, ili bolje rečeno gotovo izguljenu vitalost današnjeg proizvodnog, kulturnog bilja, nije lako ponovno vratiti i učiniti biljke otpornima na način na koji su to one bile od iskonskih vremena...

Više
Agroledina j.d.o.o.

Zapažanja i impresije nakon tretiranja Eco Greenom

Kad prvi put vidimo kompleksne i sveobuhvatne promjene na biljci nakon tretiranja Eco Greenom u voćarstvu, povrtlarstvu i drugim kulturama, ostanemo uvijek toliko iznenađeni da gotovo i neupjevamo posve povjerovati da je to moguće

Više