Uljana repica (Brassica napus var. oleifera)

Napisao Dr. sc. Dragutin Dumančić
uljana repica

Uljana repica jednogodišnja je biljka iz porodice Brassiceae (Crucifereae). Biljku je lako prepoznati u lipnju po bezbrojnim intenzivno žutim cvjetovima koji krajolik pretvaraju u čistu poeziju. Uzgaja se na velikim površinama i u mnogim zemljama s umjerenom, blagom klimom (Francuska, Njemačka, Sjedinjene američke države, Ukrajina). Uspijeva naročito dobro na dubokim i vlažnim tlima, pogotovo ako su bogata na humusu. Biljka ima višestruku vrijednost i uporabu, najviše se koristi za proizvodnju jestivog ulja i biodizel goriva. Uljana repica, zajedno sa suncokretom i maslinom glavni su izvori biljnog ulja za ljudsku ishranu. Kao nusproizvod kod proizvodnje ulja, dobiva se i uljna sačma koja se koristi kao izvrsna hrana za ishranu stoke, naročito goveda. Uljana repica je nastala križanjem kupusa i repice prije više od 4000 godina, pa se uljana repica može zapravo smatrati prirodnim hibridom.

Brassica napus var. oleifera

Ekološki uvjeti uzgoja uljane repice

Uljana repica traži duboka, vlažna ali ocjedita tla bogata humusom i kalcijem, najbolje uspijeva na težim ilovasto glinastim – tlima, ne uspijeva na laganim pjeskovitim tlima, pogotovo ako su siromašna na organskoj tvari i humusu. Na dulje poplavljenim tlima vrlo brzo propada nabolje joj odgovaraju tla neutralne i slabo alkalne reakcije (pH 6.6 do 7.6) no ona podnosi i slabo kisela tla (pH 4.5).

uljana repica

Na dubokim i vlažnim tlima i u umjereno blagoj klimi uljana repica daje visoke prinose (3 do 4 tone po hektaru). Tretiranjem s Eco Greenomom postižu se veći prinosi uz manju uporabu zaštitnih sredstava.

Način uzgoja uljane repice

Uljana repica se sije u ranu jesen (rujan, listopad). Ona dosta lako prezimljava, čak i kad su oštre zime, tako da može podnijeti temperature do – 20 C' ali samo ako je dobro ukorijenjena. Za ovu industrijsku kulturu vrlo je važna dobra priprema tla, oranje na dubinu od 50-60 cm, optimalna gnojidba stajskim i mineralnim gnojivima. To je kultura koju napadaju mnoge bolesti i isto tako veliki broj štetnika . Ovu kulturu treba također zaštiti i od korova poglavito u ranoj fazi rasta.

uljana repica

Uljana repica zahtjeva dobru pripremu tla uz duboko oranje 50 do 60 cm, optimalno razdoblje sjetve (rujan, listopad) te izdašnu gnojidbu s stajskim gnojem.

uljana repica

U optimalnim ekološkim uvjetima i uz pravilnu agrotehniku biljka se dobro razvija i daje izvrsne rezultate. Taj razvitak je izrazito i intentzivniji i harmoničniji onda kada se biljka tri do četiri puta tretira Eco Greenomom.

Žetva uljane repice se obavlja žitnim kombajnima, vrijeme žetve je vrlo važno odabrati u pravom trenutku a to je trenutak kada je najveći broj mahuna dozrio. Taj trenutak možemo prepoznati po tamno smeđoj boji mahuna na donjem dijelu stabljike i svijetlo smeđoj boji na srednjem djelu stabljike. Dozrela mahuna se lako rastvara i tako se može izgubiti velika količina sjemena ukoliko se žetva obavlja kasnije. Žetva uljane repice se obavlja sredinom lipnja. Prosječni prinosi se kreću od 2.5 do 3.5 tona po hektaru sjemena.

Ekonomska važnost uljane repice

Uljana repica je prije svega značajna što se iz sjemena te biljke dobiva vrlo kvalitetno ulje za ljudsku ishranu (sadržaj ulja u sjemenu može doseći i do 45%), zatim kao nusproizvod prerade ulja dobiva se sojina sačma i sojina pogača koje sadrže oko 20% bjelančevina i ugljikohidrata, zatim 8% ulja, vitamine, mineralne tvari i drugo. Značajno je napomenuti da je uljana repica neliferna biljka koja privlači veliki broj pčelara s mobilnim košnicama koji tu nalaze izdašnu ispašu za pčele.

uljana repica

Na površini jednog hektara uljana repica nudi bezbrojne žute cvjetove koji su izvrsna ispaša za domaće pčele.

Osim toga uljana repica se može koristit i kao zelena krma za ishranu stoke ili kao silaža. Ponekad se uljana repica koristi i za zelenu gnojidbu.

Rezultati primjene Eco Greena u proizvodnji uljane repice

Na imanju Stjepana Kurečića u Moslavini tretirana je površina uljane repice od 22 hektara u 2007 godini i na imanju Stanka Kralika u Valpovštini u 2009 godini na površini od 9 hektara, od kojih je 0.5 hektara ostavljeno za kontrolu (bez tretiranja s Eco Greenomom).

uljana repica

Na slici se vidi dio zasijane uljane repice (22 ha) vlasnika Stjepana Kurečića. Cijela površina je bila 3 puta tretirana Eco Greenomom što je dalo povećanu proizvodnju zrna (10%).

uljana repica

Na slici se vidi vlasnik Stjepan Kurečić u usjevu uljane repice gdje je vidljiv izvanredan razvoj biljaka s velikim brojem mahuna, čvrstom i visokom stabljikom, otpornom na polijeganje. (Snimio D. Dumančić)

Na oba imanja tretiranje je izvršeno 3 puta, u rano proljeće (prvi tjedan travnja, zadnji tjedan travnja i sredina svibnja). Na oba imanja priprema tla je bila sljedeća gnojidba s 50 tona zrelog stajskog gnoja, 1400 kg NPK-70:20:30 zatim je izvršeno duboko oranje na 50cm i iza toga sjetva početkom listopada.

Rezultati i zapažanja mogu se sažeti na sljedeći način:

Na imanju Stjepana Kurečića nije bilo moguće pratiti razlike između tretirane i netretirane kulture uljane repice jer vlasnik nije želio ostaviti netretiranu površinu. Međutim, uljana repica se vrlo brzo počela razvijati već nakon prvog tretiranja. Biljke su bile snažne, gustog sklopa i izuzetno otporne na napade bolesti i štetnika. Razlike između uljane repice Stjepana Kurečića i njegovih susjeda bile su očite. Gusti sklop kulture uljane repice nije dopustio razvitak korova, cvatnja biljaka je počela ranije nego na susjednim parcelama, mahune su bile čvrste izduljene i snažno formirane. Nisu pucale niti se otvarala sve dok nisu bile posve sasušene, tako da je gubitak sjemena u razdoblju zriobe biljke bio smanjen, a isto tako i u vrijeme žetve.

uljana repica

U vrijeme postupnog dozrijevanja mahuna i naročito u vrijeme žetve gube se određene količine sjemena zbog prskanja zrelih mahuna, tretiranjem biljaka Eco Greenomom taj gubitak zrna je smanjen zato što Eco Greenom mahunu čini čvršćom i otpornijom na otvaranje.

uljana repica

Polijeganje uljane repice u fenofazi cvatnje česta je pojava, naročito onda ako se pretjera u gnojidbi s dušičnim gnojivima. Zapaženo je da tretiranjem biljaka Eco Greenomom biljka postaje čvrsta i na taj način vrlo otporna na polijeganje.

Na imanju Stanka Kralika mogli smo donekle pratiti razlike u rastu, razvoju, vitalnosti i otpornosti tretiranih i netretiranih biljaka.

Tretirane biljke uljane repice (na površini od 8.5 hektara), intenzivno su se razvijale i dosegle 30cm veću visinu od netretiranih biljaka (na površini od 0.5 hektara). Tretirane biljke tjedan dana su ranije počele cvjetati, dale su veći broj krupnijih i duljih mahuna s 12% većim brojem zrna, na cijeloj tretiranoj površini od 8.5 hektara nisu primijećeni nikakvi tragovi polijeganja biljaka dočim su na netretiranoj površini biljke bile povaljane i polegle na 1/3 ukupne površine nakon jake kiše u fazi početka cvatnje.

Nažalost, nije bilo moguće pratiti i odrediti prinose uljane repice u zrnu i slami, ali je vlasnik procijenio da su razlike bile na razini od 10 do 15 %.

Zaključak

Na temelju nepotpunih podataka i zabilježenih zapažanja koja su dobivena u ova dva praktična primjera tretiranja uljane repice, može se sa sigurnošću reći sljedeće:

  • Tretirane biljke se razvijaju ujednačenije i intenzivnije odmah nakon , prvog tretiranja Eco Greenomom;
  • Tretirane biljke dosižu veću visinu (20%), veću vitalnost i otpornost na , bolesti i štetnike;
  • Tretirane biljke počinju cvjetati 5-10 dana ranije od netretiranih;
  • Tretirane biljke ujednačenije dozrijevaju i daju čvršće, deblje i dulje , mahune koje se teže otvaraju i na taj način se smanjuju gubici zrna prije , žetve i u samoj žetvi;
  • Tretirane biljke daju oko 10 do 15% veći urod zrna.

Na temelju navedenih rezultata dobivenih u nekoliko poljoprivrednih gospodarstava u Hrvatskoj, posve je očito da je Eco Greenom vrlo djelotvoran i koristan za rast, razvoj i veću proizvodnju uljane repice; Eco Greenom biljku čini vitalnm i otpornom na sve stresne situacije (ekološki i klimatski poremećaji i nepogodnosti); Eco Greenom povećava imunitet biljke i otpornost na pojavu bolesti, štetnika i parazita. Konačno, Eco Greenom povećava proizvodnju uljane repice, smanjuje primjenu kemijskih proizvoda za zaštitu biljaka. U zaključku, uporaba Eco Greena osigurava racionalnu, ekonomičnu i isplativu proizvodnju uljane repice, ali samo ako se Eco Greenom redovito daje i pravilno primjenjuje tijekom vegetacijskog razdoblja, počevši s pojavom prvih 5-6 listova (u jesen), a potom u proljeće, kad krene rast biljaka.

Odlični rezultati se postižu kada se tretiraju biljke svakih 15 - 20 dana, sve do fenofaze pune cvatnje. Na svim gospodarstvima, optimalni učinci su postignuti sa 3 do 5 prskanja (HG koncentracija otopine 0,5%), uz češće prskanje tijekom fenofaze rasta i razvoja biljaka, do kraja cvatnje.

"Eco Green - proizvod koji svojim kompleksnim djelovanjem doista može riješiti sve probleme zdravog života i posebno zdrave biljne proizvodnje"

Možemo li biljci vratiti njezinu vitalnost?

Oslabljenu, ili bolje rečeno gotovo izguljenu vitalost današnjeg proizvodnog, kulturnog bilja, nije lako ponovno vratiti i učiniti biljke otpornima na način na koji su to one bile od iskonskih vremena...

Više

Zapažanja i impresije nakon tretiranja Eco Greenom

Kad prvi put vidimo kompleksne i sveobuhvatne promjene na biljci nakon tretiranja Eco Greenom u voćarstvu, povrtlarstvu i drugim kulturama, ostanemo uvijek toliko iznenađeni da gotovo i neupjevamo posve povjerovati da je to moguće

Više